דף הבית > אקדמות > גיליון ט'
אקדמות

תוכן עניינים: גיליון ט'

תפילות ארעיות לראי"ה קוק
יעל לוין כ"ץ


המרד הקדוש של התנאים
על הספר 'מהפכות פרשניות בהתהוותן'

מאיר רוט

לקריאת המאמר המלא (pdf)


"זכור נא הבכיות בתהום הגויות"
קינות לזכר השואה

מרדכי מאיר
 לקריאת המאמר המלא (pdf)


החינוך בספרות ההלכה ובחוק הישראלי
על הספר 'החינוך בראי החוק וההלכה'

משה אברבך
 לקריאת המאמר המלא (pdf)


גבולות הביקורת הספרותית
עיון מחודש במחלוקת הביקורת על יצירתו של א' אפלפלד, "בעת ובעונה אחת"
שרה הלפרין

לקריאת המאמר המלא (pdf)


מבריסק למארבורג ובחזרה
היצירה ההלכתית בשיעורי התלמוד של הרב י"ד סולובייצ'יק
אבינועם רוזנק


מתי אבוא ואראה פני אלהים?
על חוויית נוכחות האל בעולמנו הדתי
שמואל פאוסט


כיסוי ראש: דת משה או דת יהודית?
עיון במקורות ההלכה
אליצור בר-אשר

לקריאת המאמר המלא (pdf)


למדנות, או שמא חריפות של הבל?
אפרים אורן

לקריאת המאמר המלא (pdf)


יצחק, האב ששכחנו
קריאה שונה לסיפור חייו של יצחק
דב אלבוים

לקריאת המאמר המלא (pdf)


מענה למגיבים
הרב חיים נבון

לקריאת המאמר המלא (pdf)


האמת והשלום אהבו
הרב ד"ר יהודה ברנדס

לקריאת המאמר המלא (pdf)


בין מחקר ל'עיון'
הרמנויטיקה של טקסטים קנוניים
הרב מיכאל אברהם

לקריאת המאמר המלא (pdf)


הרבה מן האור
על הדף השבועי 'מעט מן האור'
יואב שורק

לקריאת המאמר המלא (pdf)

 

לאקדמות מילין: גיליון ט'