דף הבית > אקדמות > גיליון כ"ו
אקדמות

תוכן עניינים: גיליון כ"ו

צירוף נשים לזימון
יונתן גרשון

לקריאת המאמר המלא


תגובות - 
יעקב מידן (לקריאה), אליעזר מלמד (לקריאה), מיכל טיקוצ'נסקי (לקריאה). 


הפסח המקראי לאור שיטת התמורות 
חזי כהן 


לחידוש מערכת משפט התורה בישראל
יהודה ברנדס

לקריאת המאמר המלא


על חוסר האפשרות לדון דין תורה בימינו
נדב שנרב 

לקריאת המאמר המלא


גזירות ותקנות: על מעמד החכם וסמכות הציבור
יעקב בלידשטיין 


מחשבות על נגישות של טקסטים וספרים

אבריאל בר לבב


הציונות הדתית - בין 'חרדיות' ל'מודרנה'
אמנון שפירא 


קריאה ביקורתית חדשה בהלכות רכילות
עידו פכטר 


סיפורו של צער נשי
ענבר רווה 


על 'שו"ת ההתנתקות' (יובל שרלו)
דוד הנשקה 

לקריאת המאמר המלא


על 'שבירה ותיקון' (ברוך כהנא)
דניאל שליט


על 'שבירת הלוחות' (דוד הלבני)
מרדכי רוטנברג 


על Socrates and the Fat Rabbis
(Daniel Boyarin)
נרי אריאל 


לאקדמות מילין: גיליון כ"ו