דף הבית > אקדמות מילין > גיליון כ
אקדמות מילין

אקדמות מילין: גיליון כ

על סדר היום

הקשר בין אדם לאדמה הוא קשר קמאי. אי–אפשר לתאר את האדם מבלי להזדקק לתיאור האדמה שהוא חי עליה, מעבד אותה ונהנה מפירותיה, ולעתים גם נלחם עליה. קשר זה לא נעדר כמובן גם היבטים שליליים, כגון רכושנות, אלילות, סכסוכים מקומיים ומלחמות. רעיון הריבונות שזכה להגדרה מחודשת בעידן המודרני עיצב את התפיסה הרווחת כיום בנוגע לשליטה על האדמה. למעשה התקבעה המשוואה בין שליטה על שטח ובין הפעלת כוח. הריבון הוא השליט, והשליט הוא זה שיכול לאכוף את שלטונו, ואין אכיפה אלא כוח. אולי מכאן ההסתייגות שהביעו הוגים יהודים רבים מרעיון הריבונות, שכן יש בו ממד של כוחנות, שאף אם הוא רע הכרחי, בכל זאת הוא רע. שנת השבע היא הזדמנות לבחון את הדברים בעין שונה. מבחינות מסוימות, בשנת השמיטה פוקעת ריבונות האדם על האדמה. התזכורת שהאדמה אינה רכושו המוחלט של האדם, יכולה גם לעורר לחשיבה חדשה על עקרונות היסוד של רעיון הריבונות המודרני, שהתקבעו גם במחשבה הדתית. כדי להעמיק כיוון מחשבה זה, נציע כאן קווים ראשוניים לסינתזה פורה של עקרון השמיטה עם הרעיונות הסביבתיים שהחלו להישמע בשנים האחרונות בעולם ולאחרונה גם בישראל. המגמה ההולכת ורווחת כיום לבחון את כל תוכניות הפיתוח לאור עקרון הקיימוּת מעצבת למעשה תפיסה שרואה באדמה ובסביבה דבר–מה שיש לשמר. אם נעשה פרפרזה לרעיון הריבונות, הרי שלשלוט על שטח, משמעו לטפח אותו ולשמור עליו גם למען הדורות הבאים. האם תפיסה כזו יכולה לתת את אותותיה גם בשדה המחשבה המדינית ובחיים הפוליטיים הממשיים שלנו? אולי הדבר הוא בגדר אוטופיה בשלב זה של חיינו המדיניים, אך מכל מקום משהו מעניין מתחיל לנבוט כאן.
 

עם הגיליון

יציאתו לאור של גיליון כ היא ציון דרך חשוב בעבור כתב–העת אקדמות שהחל את דרכו לפני כתריסר שנים. הגיליון הראשון, שלא היה אלא חוברת דקה מפרי עטם של לומדי בית מורשה, צמח לכתב–עת מן המניין שמטביע את חותמו בתחומו. גיליון זה הוא גם תזכורת לפוריותה ולרעננותה של המחשבה היהודית בדורנו, והמאמר הפותח, הסוקר את המחשבה הדתית כיום, יוכיח. דומה שהגיעה העת לדבר על השפעה של רעיונות מתוך עולם המחשבה היהודית על מעגלים שמעבר לו ועל יכולתו להיות נוכח במעגלים רחבים, לאומיים ואף בין– לאומיים. ניסינו להדגים זאת בראשית דברינו, ונראה שזהו האתגר הבא, אתגר הדורש כוחות חשיבה חדשים ותשומת לב לנעשה מסביב.
 

העורכים

לתוכן עניינים: גיליון כ