דף הבית > אקדמות מילין > גיליון ז'
אקדמות מילין

אקדמות מילין: גיליון ז'

 "אם אין דעת - הבדלה מנין" - קיים קשר הדוק בין דעת לבין יכולת ההבחנה וההגדרה. לימוד התורה ולהבדיל, העיון הפילוסופי והחקירה המדעית חותרים להגדרת עקרונות, להבנת גבולות התופעות ולעמידה על הדינמיקה בין התופעות השונות.


הגדרת גבולותיו של כל דבר ודבר ומציאת מקומו הם ראשיתה של הסובלנות. "אין לך דבר שאין לו מקום" - הסובלנות הרעיונית מושגת בעמידה על טיבו של רעיון ובמציאת מקומו - גם אם זהו רעיונך. הסובלנות המעשית מוגשמת על ידי שמירת גבולותיו של כל רעיון או תנועה, תוך עיצוב כללי שיתוף ודינמיקה מפרה ביניהם.


עקרונות אלו יכולים להוות תשתית לשיח וללימוד שאינם נובעים מהתנשאות ומביטול דעתו של האחר. "שמע האמת ממי שאמרה".

                                                            -----------------------------------

 

את הגיליון השביעי של 'אקדמות' פותח מאמר הסוקר את חוג חסידי מצרים ואת יחסם לצופיות המוסלמית. המאמר, שחלקו הראשון מופיע בגיליון זה, מבקש להציג את היחסים שבין היהדות הרבנית לבין המיסטיקה הצופית ולשרטט את גבולותיו של המפגש הבין דתי ואת גבולות ההפריה ההדדית והדתית.


מאמרים בתלמודם של חז"ל העוסקים בעריכה ובפרשנות אצל מפרשי התלמוד, היבטים רעיוניים של קניין כסף והמשך הדיון על ההומניזם התאולוגי של חז"ל מגיליונות קודמים מובאים בהמשך.
את המדור חותם מאמר לכבודו של הרב מרדכי ברויאר, חתן פרס ישראל לשנת תשנ"ט, המאיר פרשייה מן המקרא בעקבות הרב ברויאר ועל פי שיטתו.


המדור ההגותי נפתח במאמר המצטרף לדיון מקיף שנערך מעל דפי 'אקדמות', המנסה לשרטט את הגבולות הלגיטימיים של ההתחדשות הדתית ולהציג את ההבדל בינה לבין הרפורמה.


כיוון חשוב של התחדשות דתית אפשר למצוא היום בקרב נשים הלומדות תורה. היקפה של תופעה זו ושל ההזדהות הרעיונית בלימוד הקיימת בקרב הנשים הדתיות הוא נושאם של שני מאמרים בגיליון זה ודומה כי זוהי אחת הסוגיות החשובות שהחברה הדתית צריכה להתמודד איתה באופן יסודי.


במדור הביקורת ייחדנו מקום למאמר העוסק בשואה בקולנוע. המדיום הקולנועי התופס מקום חשוב בתרבות של ימינו מהווה אתגר ליוצרים ולמתעדים. גבולות הייצוג ומגבלות הקולנוע נידונים במאמר המטפל בסוגיות אלו דרך בחינת השואה בקולנוע.


את הגיליון חותמת הערה על הסכנה שבהכחשת השואה במסווה של מחקר היסטורי.

 

העורכים

לתוכן עניינים: גיליון ז'