דף הבית > אקדמות מילין > גיליון כ"ה
אקדמות מילין

אקדמות מילין: גיליון כ"ה

 "ה', אלוהי אתה?!"


בביטוי זה הלקוח מספר ישעיה, אותו איירנו בסימן קריאה ובסימן שאלה, כשני ניגודים, ביקשנו לאפיין את נושאו של גיליון הכ"ה של אקדמות המונח לפניכם. כדי לציין את חגיגיותו של גיליון חצי היובל, ואת שנת השלוש עשרה לקיומו של כתב העת יצרנו גיליון העוסק כולו בנושא מפתח אחד המונח בתשתית החברה הדתית המודרנית – החוויה הדתית, העמידה מול האל בזמן הזה ובמקום הזה.


קולות רבים ושונים עולים ממאמרי הגיליון ותופעות שונות והפוכות זו לזו מתוארות בו. נסיעה לאומן לקברו של ר' נחמן מברסלב הפכה לתופעה המתעצמת והולכת. התבוננות וניתוח של התופעה המבוססים על ראיונות עם אנשים שהיו שם ניתן למצוא במאמרו של ד"ר משה וינשטוק "חידוש שלא יאמן". מנגד מתאר ד"ר שלמה טיקוצ'ינסקי את החויה הדתית החרדית, המאופיינת בלשונו כחוויה שמרנית, מאופקת, של "דבקות בחוק" ("עדיין עומדים אנו תחת ההר"). איפוק ועידון של העמידה מול ה' ("לא ברעש ה'") מתוארות היטב במאמרו של הרב ד"ר ברנדס המשרטט קווים לדמותה של חסידות רוז'ין מתוך דגש על "קול דממה דקה" של שתיקה הגמורה שבה מתקיים "ואני קרבת אלקים לי טוב". על התנועה הדו קוטבית, המתמשכת, בין ברסלב הסוערת, לרוז'ין המאופקת כותב יואל יפה ברשימה אישית-ספרותית "בין ברסלב לרוז'ין – מסע רוחני בטרמפים ואוטובוס".


במאמר המשלב התבוננות מחקרית וקרבה אישית מתאר שי בן טל את תופעת בני ברוך – תנועת המונים ללימוד קבלה הלומדת את תורתו של הרב אשלג, בעל הסולם. בן טל בוחן את התופעה המתפשטת בארץ ובעולם על רקע תנועות של ניו אייג' ושל דתות חדשות. פרופ' דב שוורץ כותב על חווית הבדידות במשנתו של הרב סולוביצ'יק ועל התקבלותה ההולכת וגוברת בציבור הציוני-דתי שהזדהה עד כה בעיקר עם משנתו של הרב קוק. תומר פרסיקו כותב על הצורך לדון באתיקה של התודעה, ועל האפשרות המוסרית והחוקית – או העדרה של אפשרות זו – לעצב תודעה וחויות דתיות באמצעות סמים ותרופות. מתי ליבליך מתארת את מחיריה וסכנותיה של החוויה המיסטית. ואת מה שעובר על החווה כאשר תמה ה"התגלות", ועליו להתייצב מחדש מול המציאות ומול עולמו הישן. פרופ' שלום רוזנברג בוחן מחדש את תחייתה של הדת בימינו ומציב מולה סימן שאלה גדול: " איך נפרש היום תקוות אלו, לאור הנסיגה המוסרית של העולם, לאור לידתה של אנטישמיות חדשה ותחייתה של הישנה?" הוא שואל.


הגיליון מתכבד בפרסום ראשון של מאמר מעזבונו של הרב שג"ר זצ"ל, על עבודת ה' בת ימינו. במאמר מציג הרב שג"ר שלש אלטרנטיבות למצב שבו "נקרעת המסורת מהעולם" ותומך בדרך השלישית שהיא "יצירתית, דקונסטרוקטיבית, הבונה את תורתה מחומרי המסורת", כאלטרנטיבה לשתי הדרכים המוכרות.

 

שלושה מאמרים עוסקים בספרים שהתפרסמו לאחרונה. איתם הנקין סוקר את ספרו הגנוז של הרב קוק ל"נבוכי הדור" ששתי גירסאות שלו, האחת מצונזרת והשניה לא, פורסמו בחודשים האחרונים בדפוס ובאינטרנט. הנקין מסכם את הספר וממקם אותו בתוך מכלול הגותו של הרב קוק. בנוסף קורא הנקין לחשיפה מלאה ולא ממודרת של כתבי הרב קוק כדי שהציבור יוכל לעמוד על היקף הגותו של הרב מבלי שיד עורכים תישלח בו. הרב דב ברקוביץ מציג את ספרו של אביו, הרב אליעזר ברקוביץ "אלוהים, אדם והיסטוריה" שתורגם לאחרונה לעברית. באמצעות הספר מדבר הרב ברקוביץ על המפגש עם א-לוהים בהגותו של אביו. ולסיום סוקרת פרופ' תמר אלאור את ספרה של ד"ר ימימה חובב "עלמות אהבוך" ¬– חיי הדת והרוח של נשים בחברה האשכנזית בתחילת העת החדשה.


בתוך גיליון חגיגי זה שבצנו שירים אחדים בנושא החויה הדתית והעמידה מול ה' פרי עטם של סיוון הר שפי, אלחנן ניר, פרופ' אדמיאל קוסמן.

 

תמונת החווייה הדתית המצטיירת בינות לדפי הגליון אינה שלימה. מדובר בתמונה חלקית, ולא בהכרח מייצגת, של המגמות השוררות בחברה הדתית המודרנית. תמונה זו דומה יותר לשמיכת טלאים המצויה בעיצומה של עבודת ההכנה: פה ושם מעוטרת השמיכה בבדים מרהיבים אך רבים בה עדיין החורים השחורים שאותם יש לשבץ. אנו מזמינים אתכם להצטרף למלאכת המיפוי בגליונות הבאים של אקדמות.

 

 

בברכת שנה טובה פוריה ושמחה.
יהודה ברנדס (עורך אורח), חיותה דויטש ודוד ענקי

לתוכן עניינים: גיליון כ"ה