דף הבית > אקדמות > גיליון כ"א
אקדמות

תוכן עניינים: גיליון כ"א

 לשמוע אל הרינה ואל התפילה
בזכות שימור נוסח התפילה המסורתי
יוסף יצחק ליפשיץ
עמ' 7-28

להורדת המאמר המלא


הנוי וה'נוסח'
על נעימת שליח הציבור ועל שירת הקהל
שרה פרידלנד בן ארזה
עמ' 29-51

להורדת המאמר המלא


אם כל ההתנתקויות
על הדחקתו של המטאפיזי בשיח התרבות בישראל
דרור אֵידָר

עמ' 52-64

להורדת המאמר המלא


"והאשה מטבלת את האשה"
טבילת אשה לגרות בפני בית-דין
מיכל טיקוצ'ינסקי
עמ' 65-82

להורדת המאמר המלא


פולמוס הגיור המתחדש
הרב ד"ר יהודה ברנדס
עמ' 83-95
להורדת המאמר המלא


"ואת האובדת לא ביקשתם"
מוסר הנביאים בשיקולי פסיקתו של הרב עוזיאל בנושא הגיור
הרב ד"ר בנימין לאו
עמ' 96-110
להורדת המאמר המלא


דקונסטרוקציה דקדושה
מבוא להגותו של הרב שג"ר
אביחי צור
עמ' 110-139

להורדת המאמר המלא


תעלומת 'מעשה דברוריא'
הצעת פתרון
איתם הנקין
עמ' 140-159

להורדת המאמר המלא


מצוות וחלקי מצוות
על מהותם הפילוסופית של מושגים בהלכה
הרב מיכאל אברהם
עמ' 160-175

להורדת המאמר המלא


תגובות
המערכת
התפעמות מעט נמהרת?

תגובה למאמרו של ברוך כהנא 'לאן נושבת הרוח' (אקדמות כ')
תמר רוס
עמ' 178-183

להורדת המאמר המלא


מארבע רוחות
תגובה למאמרו של ברוך כהנא 'לאן נושבת הרוח' (אקדמות כ')
משה מאיר
עמ' 184-187

להורדת המאמר המלא


תגובה לתגובות
ברוך כהנא
עמ' 188-191

להורדת המאמר המלא


ביקורת ספרים
המערכת
"כיצד כל הספרים שאתה מספר טובים הם?"
על ח' סבתו, 'בואי הרוח'
חנה פנחסי
עמ' 194-199

להורדת המאמר המלא


במשכנות שאננים
חיים סבתו
עמ' 200-202

להורדת המאמר המלא


דילמת הפסיקה הגדולה: בין מצוקת הפרט לצורכי המערכת
על ד' שפרבר, 'דרכה של הלכה'
איריס (הויזמן) בראון
עמ' 203-214

להורדת המאמר המלא


קריאות שואלות - על תורתם של היוצאים לשאלה
על ר' וייס, 'מתחייבת בנפשי'; ד' אלבוים, 'מסע בחלל הפנוי'; א' אלון, 'בא אל הקודש'
משה מאיר
עמ' 215-223

להורדת המאמר המלא


בקשת ה' בעידן הפוסט-מודרני
על הרב שג"ר, 'נהלך ברגש' ו'פניך אבקש'
אדמיאל קוסמן
עמ' 224-233

להורדת המאמר המלא


התקבלו במערכת
המערכת
עמ' 234-238

לאקדמות מילין: גיליון כ"א