דף הבית > אקדמות > גיליון י"ח
אקדמות

תוכן עניינים: גיליון י"ח

תיאולוגיה של השיח הבינדתי
מיפוי ראשוני
אלון גושן-גוטשטיין

לקריאת המאמר המלא (pdf)


מוסריות בלהכה
גנוסייד, צו אלוהי, והנמקה הלכתית
הרב יצחק דב קורן

לקריאת המאמר המלא (pdf)


עגונות
עקרונות-על בהלכה
הרב ד"ר יהודה ברנדס

לקריאת המאמר המלא (pdf)


נכרי ושור של נכרי
על הבדלי גישה בין התלמודים ביחס לגוי
יונתן פיינטוך

לקריאת המאמר המלא (pdf)


בין אמונה להלכה
קריאה הלכתית-מציאותית באירועי ההתנתקות ופינוי עמונה
הרב יהודה הרצל הנקין

לקריאת המאמר המלא (pdf)


אזרחות מושכלת בחברה שסועה
על חינוך אזרחי בבית-הספר הדתי
יצחק גייגר

לקריאת המאמר המלא (pdf)


תפילת כל פה
תפילות שנכתבו לקראת תהליך ההתנתקות (קיץ תשס"ה) ובעקבותיו
דליה שרה מרקס

לקריאת המאמר המלא (pdf)


"אם יש בו דבר אשר תוכל לקיימו"
על חשיבות של הספר עבודה שבלב מאת הרב י"ד סולובייציק
הרב אליקים קרומביין

לקריאת המאמר המלא (pdf)


ברית ייעוד גם ל"אחרים"
תגובה למאמרו של זאב שביידל (אקדמות י"ז)
זיוה אופק

לקריאת המאמר המלא (pdf)


מי שילוח או פטיש מפוצץ הרים?
תגובה לזיוה אופק
זאב שביידל

לקריאת המאמר המלא (pdf)


תגובתו של "קנאי"
תגובה לדוד ענקי (אקדמות י"ז)
דוד ברגר

לקריאת המאמר המלא (pdf)


השיח היהודי האוניברסלי
מיקומו המחודש של השיח הפילוסופי בעקבות השואה
חנוך בן פזי

לקריאת המאמר המלא (pdf)


הפוליטיקה וההלכה - החומה והחכמה
דוד מ' פויכטונגר

לקריאת המאמר המלא (pdf)


באין חזון יפרע עם
המנהיג המעשה אמנות
אריה טפר

לקריאת המאמר המלא (pdf)

 

לאקדמות מילין: גיליון י"ח