דף הבית > אקדמות > גיליון ט"ז
אקדמות

תוכן עניינים: גיליון ט"ז

דמוקרטיה והלכה בקבלת החלטות מדיניות
מגמות בציונות הדתית על רקע פולמוס ההתנתקות
אלעזר דון-יחיא
עמ' 11-22

להורדת המאמר המלא (pdf)


הציונות הדתית, ההתנתקות והשבר - לאן?
אשר כהן
עמ' 23-32
להורדת המאמר המלא (pdf)


כמיתרים על עץ
כתבי הקודש והקריאה בהם בעקבות עמנואל לוינס
חנוך בן-פזי
עמ' 33-64
להורדת המאמר המלא (pdf)


"חדש תחת השמש"
הלכה ואורתודוקסיה יצירתית אצל הרב יואל בן-נון
עמית גבריהו
עמ' 65-80
להורדת המאמר המלא (pdf)


ניקיון הבית וטהרת הלב
על חקירות אחרונים (או: תודעה דיאלקטית) כמפת הסוגיה במדרש ובאגדה, בהלכה ובמנהג
הרב ד"ר יהודה ברנדס
עמ' 81-108
להורדת המאמר המלא (pdf)


החתירה היהודית לחוסר ודאות באמצעות הדמיון
תבניות של זהות יהודית בויכוח על כינון החוקה
יאיר אלדן
עמ' 109-134
להורדת המאמר המלא (pdf)


"המשפט העברי" איננו הלכה (ובכל זאת יש בו ערך)
עמיחי רדזינר
עמ' 139-168
להורדת המאמר המלא (pdf)


מוסר והלכה
הרב יעקב אריאל
עמ' 169-178
להורדת המאמר המלא (pdf)


"משפט עברי" - הלכה ומדינה
איתמר ורהפטיג
עמ' 179-188
להורדת המאמר המלא (pdf)


ההלכה כמשפט עברי
תגובה לתגובות
הרב מיכאל אברהם
עמ' 189-194
להורדת המאמר המלא (pdf)


התגלות ללא משמעות
על T. Ross, Expanding the Palace of Torah
יואל פינקלמן
עמ' 209-224


המשמעות מתגלה בהקשר
מכתב תגובה ליואל פינקלמן
תמר רוס
עמ' 209-224
להורדת המאמר המלא (pdf)


על המיסטיקה בעולמו של ר׳ נחמן מברסלב
על צ מרק, מיסטיקה ושיגעון ביצירת ר נחמן מברסלב
ביטי רואי
עמ' 225-234
להורדת המאמר המלא (pdf)


פמפלט, פרופגנדה, הטפה?!
על ח סבתו, כעפעפי שחר
נחם אילן
עמ' 235-242

 להורדת המאמר המלא (pdf)

לאקדמות מילין: גיליון ט"ז