דף הבית > אקדמות > גיליון ו'
אקדמות

תוכן עניינים: גיליון ו'

על כלים ועבודת כלים

לקראת קריאה "פרה-תיאולוגית" במקרא
עפר קוטנר
עמ' 9-20

צורה ותוכן בקנייני קידושין
הרב ד"ר יהודה ברנדס
עמ' 29-46

"סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה"
חלום יעקב ודימויו העצמי של הרמב"ם
אסתי אייזנמן
עמ' 47-58

על שום מה נאלמו המלאכים?
בין חקר תולדות האידיאות לחקר תולדות המימרה
דוד הנשקה
עמ' 59-68

משנה ראשונה במקומה עומדת
הרב צבי וינמן
עמ' 69-72

גם משנה ראשונה היא ציונית
חגי בן-ארצי
עמ' 73-78

אתגרי חוץ ופנים על סדר יומה של הציונות הדתית
בנימין איש שלום
עמ' 79-88

כיתתיות ביהדות - גלגל חוזר?
הרב אביעד סטולמן
עמ' 89-106

אכן, דרושה מהפכה גדולה
שי חולדאי
עמ' 107-112

מהפכה בהבנת המושגים
אלכסנדר ברזל
עמ' 113-118

דרושה יציבות
הרב חיים נבון
עמ' 119-130

מהפכנות סרק
הרב ישראל רוזן
עמ' 131-140

 

לחדש שפה של אמונה

 

עופר הר-טוב
עמ' 141-148

תגובה למגיבים
יואב שורק
עמ' 149-154

"דרושה מהפכה" - סיכום
המערכת
עמ' 155-158

על חקר הנאציזם
נושאים ובעיות בחקר השואה
זהר מאור (מלרביץ')
עמ' 159-165

 

לאקדמות מילין: גיליון ו'