דף הבית > אקדמות > גיליון ז'
אקדמות

תוכן עניינים: גיליון ז'

גבולות המפגש בין יהדות רבנית למיסטיקה מוסלמית
חלק א': חוג חסידי מצרים והצוּפיות - רקע היסטורי ורעיוני
דב מימון

עמ' 9-30

לקריאת המאמר המלא (pdf)


דור דור ופרשניו
עריכה ופרשנות בסוגיית "יציאת אמה עבריה במיתת אביה"
שמואל יסלזון
עמ' 31-44

לקריאת המאמר המלא (pdf)


קניין כסף בקידושין
עיון בהיבטים הרעיוניים של קידושי כסף
הרב ד"ר יהודה ברנדס
עמ' 45-70

לקריאת המאמר המלא (pdf)


ושוב על שירת המלאכים
(תגובה לתגובה)
שלום רוזנברג
עמ' 71-88

לקריאת המאמר המלא (pdf)


לא קרב זה אל זה
(הערה לתגובה)
דוד הנשקה
עמ' 89-90

לקריאת המאמר המלא (pdf)


"בזאת תדע כי אני ה'"
לדרך פעולתה של הנהגת שם הויה במכה הראשונה במצרים
ליאור גוטליב
עמ' 91-100

לקריאת המאמר המלא (pdf)


על ההבחנה בין רפורמה להתחדשות דתית
הרב יובל שרלו
עמ' 101-122

לקריאת המאמר המלא (pdf)


מעמד הנשים ולימוד תורה בחברה האורתודוקסית
חנה קהת
עמ' 123-136

לקריאת המאמר המלא (pdf)


על חיי גוי ועל ערכה של השבת
ההלכה והקוד האתי
שי חולדאי
עמ' 137-142

לקריאת המאמר המלא (pdf)


תלמוד תורה כנגד כולן
על ת' אלאור, "בפסח הבא"
מיכל ווזנר
עמ' 143-148

לקריאת המאמר המלא (pdf)


אל המוות הישרנו מבט, ואנו את עינינו השפלנו
קולנוע ושואה: שלושה מקרי מבחן
יובל ריבלין
עמ' 149-168

לקריאת המאמר המלא (pdf)


השואה - בין מחקר להכחשה
תגובה לזהר מאור, "על חקר הנאציזם", אקדמות ו'
ז'ק ישראל אופן
עמ' 169-172

לקריאת המאמר המלא (pdf)

 

לאקדמות מילין: גיליון ז'