דף הבית > אקדמות > גיליון כ"ה
אקדמות

תוכן עניינים: גיליון כ"ה

בית כנסת. פעם ראשונה (שיר)
אלחנן ניר 

לקריאת המאמר המלא


על תחייתה של הדת בימינו
שלום רוזנברג 

לקריאת המאמר המלא


"חידוש שלא ייאמן"
על ה"קיבוץ" היהודי באומן בראש השנה
משה וינשטוק 

לקריאת המאמר המלא


כוונות לראש השנה (שיר)
אלחנן ניר

לקריאת המאמר המלא


הבדידות כמרכיב מרכזי בחוויה הדתית
דב שוורץ 

לקריאת המאמר המלא


"עדיין עומדים אנו תחת ההר... כי שם מקומנו לעולמי עד"
על "חוויה דתית" חרדית
שלמה טיקוצ'ינסקי 

לקריאת המאמר המלא


לא ברעש ה'
סוד המפגש האינטימי
יהודה ברנדס 

לקריאת המאמר המלא


בדרך
בין ברסלב לרוז'ין - מסע רוחני בטרמפים ובאוטובוס
יואל יפה 

לקריאת המאמר המלא


אחת הייתי (שיר)
סיון הר שפי 

לקריאת המאמר המלא


הדרך השלישית - עבודת ה' בזמן הזה
שמעון גרשון רוזנברג (שג"ר) זצ"ל 

לקריאת המאמר המלא


תפילה על הגבול
איתן אברמוביץ 

לקריאת המאמר המלא


האתיקה של התודעה
החוויה הדתית בעידן הפרוזק
תומר פרסיקו 


בין האור לצללים
השפעת החוויה המיסטית על הנפש
מתי ליבליך 

לקריאת המאמר המלא


'בני ברוך' - סיפורה של קבוצה דתית חדשה
שי בן־טל 

לקריאת המאמר המלא


'לנבוכי הדור 'של הראי"ה קוק
מבוא לחיבור שלא הושלם
איתם הנקין 

לקריאת המאמר המלא


חופש קיומי, אוטונומיה מוסרית, הלכה מכוננת מציאות
המפגש עם א־לוהים בהגותו של הרב פרופסור אליעזר ברקוביץ
דוב ברקוביץ 

לקריאת המאמר המלא


זיזים בסלע
תמר אלאור 

לקריאת המאמר המלא


באנו ממבני הנצח (שיר)
אדמיאל קוסמן

לקריאת המאמר המלא

לאקדמות מילין: גיליון כ"ה