דף הבית > אקדמות מילין > גיליון ב'
אקדמות מילין

אקדמות מילין: גיליון ב'

חבלי לידה עכבו את הוצאתו של גליון זה, ואנו מקווים כי לילד הזה התפללנו.


בפתח הגליון הבאנו שני מאמרים העוסקים בסוגיית הזהות היהודית, מתוך תחרות החיבורים בנושא "היהדות ואנחנו" שנערכה מטעם בית-מורשה ובחסות נשיא המדינה.


מאמרים נוספים עוסקים בהגותם של הראי"ה קוק ומרטין בובר.
ההיבט היהודי של משנתו רחבת ההיקף של מרטין בובר, מהווה חלון לעולמו של אדם שעמד בין העולמות, על גבול המסורת ושאיפת ההתחדשות.


הגותו של הראי"ה קוק נבחנת כאן מזוית חדשה, מוזנחת קמעא, של הרובד ההגותי של שיריו, כפי שבא לידי ביטוי בשירו "לחשי ההויה".


בכאב אנו מגישים לקורא את הרצאתו של פרופ' אריאל רוזן-צבי ז"ל, העוסקת במערכת היחסים המורכבת של בג"צ וסולם הערכים של החברה הישראלית, ואת מאמרו של פרופ' מרדכי בר-לב ז"ל, המתווה דרך וכיוון לחינוך הממלכתי-דתי. שניהם, אנשים אשר רוח בהם הסתלקו בשיא יצירתם והותירו אחריהם חלל גדול. יהיו דבריהם זכרונם.


בגליון זה הקדשנו מדור לבקורת ולתגובות, שיהווה, כך אנו מקווים, אכסניה לבקורות ספרים, דיונים בשאלות השעה ותגובות למאמרים המתפרסמים ב'אקדמות'.


כל אלו חברו בבקורת ספרו של דב שוורץ, אמונה על פרשת דרכים - בין רעיון למעשה בציונות-הדתית (עם-עובד, תל-אביב תשנ"ו), בה, בצד התמודות עם עקרי טענותיו של שוורץ, נידונו היבטים שונים בהוויתה של הציונות-הדתית, בייחוד בהשוואה עם עולמה של ההגות ההחרדית.


אנו רואים בכתב-העת 'אקדמות' במה ליצירה הנובעת מבית-המדרש, אך שופעת ומשפיעה גם מחוץ לכותליו.
אנו שואפים לכנס כאן מאמרים ועבודות מתחומים שונים, שיהוו ביטוי הולם לבית-מדרש חי שבכוחו להתמודד עם הפנים ועם החוץ, ואף לפתוח פתח למהלכים בין שני עולמות אלו, בבחינת "הרבה פתחים למקום".

 

אנו מודים לביתנו, "בית-מורשה", שהכירו בחשיבות כתב-העת ועמדו לימיננו בהוצאה לאור. כמו כן, שלוחה תודה לכל העושים והעוזרים במלאכת ההוצאה לאור, בייחוד ליוסי פרבר לאבי באט ולעפר קוטנר שהקדישו מזמנם ואפשרו את סיומה המוצלח של המלאכה.


העורכים.

לתוכן עניינים: גיליון ב'