דף הבית > אקדמות מילין > גיליון ה'
אקדמות מילין

אקדמות מילין: גיליון ה'

 שאלת אופיה התרבותי של מדינת ישראל אינה יורדת מסדר היום הציבורי ודגמי חשיבה שונים נכנסים לשיח הציבורי. רב-תרבותיות, פלורליזם וסובלנות הינם חלק מן הנוסחאות שאינטלקטואלים ואנשי רוח דנים בהם ומבקשים להגשימם הלכה למעשה.


התנאי לכל שיח ציבורי הוא ההקשבה, המאפשרת את קיום השיח הציבורי, ודומה שהיא אחת מן הסגולות החשובות ביותר בחברה דינמית וסוערת. ההקשבה היא הביטוי היפה ביותר לכיבוד הבריות, לשמירה על המסגרת המאחדת ובכוחה גם להביא להתמודדות רצינית עם דעות האחר - התמודדות שהיא המפתח להורדת מתחים ולדחיית דעות קדומות.

 

בפתח הגליון החמישי של 'אקדמות' שלושה מאמרים העוסקים בתלמודם של חז"ל, האחד מאמר מבוא ללימוד מסכת 'עבודה זרה', תוך ניתוח הפרק הראשון של המסכת, והאחרים מאירים סוגיות במחשבת חז"ל. שלושת המאמרים עוסקים ביחסים בין תרבויות שונות - אם כי בכלי חשיבה שונים - היחס לגוי ומעמדה של תרבותו, יחס האל למעשי ידיו (באשר הם) ותפיסת חז"ל את יחסי אדם וטבע על רקע תרבויות אחרות.

 

במרכז הגליון מספר מאמרים העוסקים בחיים הדתיים וחיוניותם בעולם המודרני: על היצירתיות, הניוון, על יחסי דתיים-חילוניים מנקודת מבט דתית חדשה ועל המהפכה המתרחשת בחברה הדתית (ועל זו שצריכה להתרחש). גם שאלת הסמכות מול האוטונומיה בחברה הדתית המודרנית - המחשיבה שני מושגים אלה - נידונה במסגרת בקורת הספרים.

 

בכוחו של הלימוד והעיון בחומר העשיר והמגוון המובא כאן להביא לצמיחת פירות נוספים, על גביהם או בצידם, והכותבים הזריזים מוזמנים לקחת חלק ביצירה.

 

העורכים

לתוכן עניינים: גיליון ה'