דף הבית > אקדמות מילין > גיליון ו'
אקדמות מילין

אקדמות מילין: גיליון ו'

 תהליכים שונים בחברה הישראלית חידדו את הצורך בגיבוש עקרונותיה של הציונות הדתית כשילוב בין ערכי תורה ומוסר, חינוך למצוות עם עומק ורוחב תורניים, מורכבות והתמודדות אמיצה עם המודרנה והתפתחויותיה.


בעקבות ההרגשה שאתגרים אלו לא קבלו את משקלם הראוי במסגרת הציונות הדתית, החלה לאחרונה להתגבש בישראל דתיות חדשה, או מה שמכונה "האורתודוקסיה המודרנית", המבקשת לבחון מחדש את מרכיבי הקיום הדתי: פסיקת ההלכה, מעמד האשה ומקומם של המוסר ומכלול היצירה האנושית בחיים.


זוהי משימה לדורות המתחילה כאן ועכשיו, בבית המדרש ובאקדמיה, בלימוד ובהגות, בכתיבה ויצירה.

 

-------------

 

הגיליון השישי של 'אקדמות' פותח במדור עיון ומחקר, ובו מאמרים העוסקים במקרא ובחוויה הדתית שבלימודו, בתלמוד ובמתודת המחקר של מחשבת חז"ל, במשנת הרמב"ם ובתודעתו העצמית וכן פולמוס קצר אודות משנתו המוקדמת של הראי"ה קוק.


במדור ההגות והאקטואליה הבאנו את הרצאתו של רקטור בית מורשה, פרופ' בנימין איש שלום, שנישאה בסיכום 'כנס לביא', על עקרונותיה של האורתודוקסיה המודרנית. מאמר נוסף עוסק בהיבטים היסטוריים-רעיוניים של החברה הדתית, הכיתתיות מחד והפתיחות מאידך.


המאמר "דרושה מהפכה" מן הגיליון הקודם עורר תגובות רבות. הקדשנו חלק נכבד לתגובות אלו, המבטאות, לדעתנו, פסיפס מעניין ומעורר מחשבה של החשיבה הדתית בימינו, גם אם אינה בהכרח הלכתית.
את הגיליון מסיימת סקירה של ספרים העוסקים בחקר השואה ובבעיותיה המחקריות והעיוניות. אנו סבורים כי בסקירות מסוג זה יש תועלת רבה לקהל הקוראים הרחב ואנו מקווים להתמיד בהן.

 

--------------

 

גיליון זה מוקדש לזכרה המבורך של הרבנית יהודית פינק ע"ה מידידי בית מורשה. הבאנו כאן דברים לזכרה שכתב פרופ' שלום רוזנברג.

לתוכן עניינים: גיליון ו'