דף הבית > מאמרים > מאמרי כתב העת אקדמות (גליונות א' - כ"ב) > ביקורת ספרים
מאמרים
  נושא מחבר לקריאה
גיליון טהחינוך בספרות ההלכה ובחוק הישראלי - על הספר 'החינוך בראי החוק וההלכה'אברבך משה
גיליון בפרשת דרכים ללא מוצא - על הספר 'אמונה על פרשת דרכים - בין רעיון למעשה בציונות הדתית'בראון בנימין
גיליון טגבולות הביקורת הספרותית - עיון מחודש במחלוקת הביקורת על יצירתו של א' אפלפלד 'בעת ובעונה אחת'הלפרין שרה
גיליון חהערות על ההלכה והמתודה האקדמית - על הספר 'חירות על הלוחות'הנקין יהודה הרצל
גיליון החלון לחדר הרב - על הספר 'חדריו'מאור (מלרביץ') זהר
גיליון ועל חקר הנאציזם - נושאים ובעיות בחקר השואהמאור (מלרביץ') זהר
גיליון חרוחות מלחמה - על הספר 'תיאום כוונות'מאור (מלרביץ') זהר
גיליון ההערות על גבולות הסמכות והאוטונומיהעמיטל יואל
גיליון גבין גלות לגאולה - על הספר 'תורת המדינה'ענקי דוד
גיליון ההלכה, תיאוריה ומעשה - הרהורים על סמכות ואוטונומיה בחברה ההלכתית המודרניתפישר שלמה
גיליון טהמרד הקדוש של התנאים - על הספר 'מהפכות פרשניות בהתהוותן'רוט מאיר
גיליון ד"הקריאה המהממת לעצמיות" - על הספר 'בקשו פני קראו בשמי'ריבלין יובל
גיליון גפרשת דרכים בדרך למודעות (תגובה)שוורץ דב
גיליון טהרבה מן האור - על הדף השבועי 'מעט מן האור'שורק יואב
גיליון כהלל צייטלין הבלתי ידוע והחסידות (על ספרו של ה' צייטלין, רבי נחמן מברסלב: צער העולם וכיסופי משיח — שתי מסות, מבוא והערות י' מאיר)אבלמן עשהאל
גיליון יגהחינוך היהודי במזרח אירופה (על ספרו של ש' אסף, מקורות לתולדות החינוך בישראל)אברבך משה
גיליון יטהפנקסים הנעלמים (על ספרו של הראי"ה קוק, קבצים מכתב יד קדשו)אברמוביץ אודי
גיליון ידקריאה מחודשת בתורת העונשים של חז"ל (על ספרו של א' שמש, עונשים וחטאים)אחיטוב יוסקה
גיליון טועל הממד האלוהי באנושי (על ספרו של י' לורברבוים, צלם אלהים)אחיטוב יוסקה
גיליון טזפמפלט, פרופגנדה, הטפה?! (על ספרו של ח׳ סבתו, כעפעפי שחר)אילן נַחֵם
גיליון יגברית הנישואין (על ספרו של הרב י"ד סולובייצ'יק, אדם וביתו)בלידשטיין יעקב
גיליון יחהשיח היהודי האוניברסלי — מיקומו המחודש של השיח הפילוסופי בעקבות השואה (על ספרו של א' מאיר, מעשה זיכרון)בן–פזי חנוך
גיליון כציונות דתית וחרדיות לאומית בזירה הפוליטית (על הספר בר–אילן, ספר השנה למדעי היהדות והרוח)בראון בנימין
גיליון יגציונות דתית וחרדיות לאומית בזירה הפוליטית (על הספר בר–אילן, ספר השנה למדעי היהדות והרוח)ברהולץ עמיחי
גיליון יאוהלהט מאין יימצא? (על ספרו של פרופ' מ' ארנד, חינוך יהודי בחברה פתוחה, כרך ב': ציוני דרך)הרב ד"ר יהודה ברנדס
גיליון יבקשר עין עם ה"אחר" (על ספרו של א' הירשפלד, רשימות על מקום)ווזנר מיכל
גיליון יחבאין חזון יפרע עם — המנהיג כמעשה אמנות (על ספרו של יחזקאל דרור, איגרת למנהיג יהודי–ציוני ישראלי)טפר אריה
גיליון ידטהרת המשפחה הדתית–לאומית (על הספרים של א' קנוהל, איש ואשה; וש' לוי, שערי אורה)סטולמן אביעד
גיליון יא"ונקריב עצמנו את קורבן ה' כעולות כליל לגבוה" — פרעות תתנ"ו בראי המחקר המודרני (על הספרים של י' יובל, שני גויים בבטנך: יהודים ונוצרים — דימויים הדענקי דוד
גיליון יחהפוליטיקה וההלכה — החומה והחוכמה (על ספרו של מ' לורברבוים, פוליטיקה וגבולות ההלכה)פויכטונגר דוד מ'
גיליון טזהתגלות ללא משמעות — על ספרה של ת׳ רוס, Expanding the Palace of Torahפינקלמן יואל
גיליון טואופקי עבר והווה ביהדות זמננו (על ספרו של א' שגיא, אתגר השיבה אל המסורת)פיקאר אריאל
גיליון יטעל מהותנות, אימהות ותפילות נשים (על ספרה של ע' לביא, תפילת נשים)פנחסי חנה
גיליון טובין שמים לארץ — פרספקטיבה רב–תרבותית על זהות יהודית (על ספרה של א' בלפר, זהות כפולה)פרז נחשון
גיליון יבבית מדרש בלא חידוש (על הספר הפולמוס על האמת ההיסטורית במקרא)קוטנר עפר
גיליון טזעל המיסטיקה בעולמו של ר׳ נחמן מברסלב (על ספרו של צ׳ מרק, מיסטיקה ושיגעון ביצירת ר׳ נחמן מברסלב)רואי ביטי
גיליון כ"אבמשכנות שאנניםסבתו חיים
גיליון כ"א"כיצד כל מעשים שאתה מספר טובים הם?" פנחסי חנה
גיליון כ"אקריאות שואלות - על תורתם של היוצאים לשאלה מאיר משה
גיליון כ"אבקשת ה' בעידן הפוסט־מודרני ביקורת על שני ספרים חדשים שיצאו לאור מתוך כתביו של הרב שמעון גרשון רוזנברג (שג"ר) קוסמן אדמיאל
גיליון כ"אדילמת הפסיקה הגדולה: בין מצוקת הפרט לצורכי המערכתבראון (הויזמן) איריס
גיליון י"חהשיח היהודי האוניברסלי — מיקומו המחודש של השיח הפילוסופי בעקבות השואה (על ספרו של א' מאיר, מעשה זיכרון)בן–פזי חנוך