דף הבית > מאמרים > מאמרי כתב העת אקדמות (גליונות א' - כ"ב) > חברה ותרבות - חברה דתית
מאמרים
  נושא מחבר לקריאה
גיליון כ"גהמסורתיות המזרחית כהד לקיום היהודי בעולם האסלאםליאון נסים
גיליון יאחריות להלכה, התחדשות כהלכה - העקרונות השמרניים של האורתודוקסיהגוטנמכר דניאל
גיליון טמתי אבוא ואראה פני אלהים? - על חוויית נוכחות האל בעולמנו הדתיגושן–גוטשטיין אלון
גיליון טמתי אבוא ואראה פני אלהים? - על חוויית נוכחות האל בעולמנו הדתיגושן–גוטשטיין אלון
גיליון י"הוא מתפלל מנחה חמש פעמים ביום" - הציונות הדתית וסוגיית יהדות ודמוקרטיהגייגר יצחק
גיליון ואכן דרושה מהפכהחולדאי שי
גיליון זעל חיי גוי ועל ערכה של השבת - ההלכה והקוד האתי (תגובה)חולדאי שי
גיליון חעל ההזדמנות שבחידוש - תגובה לרב יובל שרלוהרב ד"ר בני לאו
גיליון יאל תהי צדיק הרבהמלכיאל אליעזר
גיליון ודרושה יציבות (תגובה)נבון חיים
גיליון וכיתתיות ביהדות - גלגל חוזר?סטולמן אביעד
גיליון זמעמד הנשים ולימוד תורה בחברה האורתודוקסיתקהת חנה
גיליון ומהפכנות סרקרוזן ישראל
גיליון יעל תרבות, שותפות ובדידותפרופסור שלום רוזנברג
גיליון חבין חשדנות לחדשנות - תגובה לרב יובל שרלורוט מאיר
גיליון התורתה של רבקה - עיון בדרכה של רבקה ובמשמעויותיה למדינת ישראלריסקין שלמה
גיליון הדרושה מהפכהשורק יואב
גיליון זעל ההבחנה בין רפורמה להתחדשות דתיתשרלו יובל
גיליון יחברית ייעוד גם ל"אחרים" — תגובה לזאב שביידל (אקדמות יז)אופק זיוה
גיליון יזפילגשות אינה ״חברוּת״ — תגובה לצבי זוהר (אקדמות יז)אריאל שמואל
גיליון יזאחריתה מי ישורנה? — תגובה לצבי זוהר (אקדמות יז)הנקין יהודה הרצל
גיליון יגעל מומים שהטלנו בעצמנו — תגובה לרב דניאל טרופר (אקדמות יא)וולוולסקי יואל
גיליון יזזוגיות על–פי ההלכה ללא חופה וקידושיןזוהר צבי
גיליון יזתשובה למגיבים בעניין זוגיות על–פי ההלכה ללא חופה וקידושין (אקדמות יז)זוהר צבי
גיליון יז״תזהירם מן הפילגש״ — תגובה לצבי זוהר (אקדמות יז)הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי
גיליון יאמצוקת הסמכות ההלכתית בימינוטרופר דניאל
גיליון ידאורתודוקסיה ובריאות נפשית — היבטים קליניים ותאורטייםמלמד לאה
גיליון יזנפשי חולת אהבתך — בעקבות פרויד׃ שאלות על דת, תרבות ומצב הנפשפאוסט שמואל
גיליון יזאח(ר)ים בקרבנו — על מקומם של דתיים הומולסביים בחברה הדתיתשביידל זאב
גיליון יחמי השילוח או פטיש מפוצץ הרים? — תגובה לזיוה אופק (אקדמות יח)שביידל זאב
לשמוע אל הרינה ואל התפילה - בזכות שימור נוסח התפילה המסורתיאורחים
הנוי וה'נוסח' על נעימת שליח הציבור ועל שירת הקהלאורחים