דף הבית > מאמרים > מאמרי כתב העת אקדמות (גליונות א' - כ"ב) > מחשבה יהודית - פרשנות מודרנית למקרא
מאמרים
  נושא מחבר לקריאה
גרנות גיליון ג' מעשה דינה: תחילתו רצון סופו אונס רובינשטיין יעל
גרנות גיליון ב'שיחתן ודמותן של בנות צלפחדשטיין ניצן-דבורה
מה בין זכות אבות לברית אבות? בן-אברהם רבקה
גיליון י"ב"כאשר שמענו כן ראינו" - האיקונוגרפיה של ציוןאנדרסון גארי א'
גיליון טיצחק - האב ששכחנו - קריאה שונה לסיפור חייו של יצחקאלבוים דב
גיליון ז"בזאת תדע כי אני ה'" - לדרך פעולתה של הנהגת שם הויה במכה הראשונה במצריםגוטליב ליאור
גיליון ג"ותמת שרה" - בין שרה לאברהם בסיפור העקידהגלמן יהודה
גיליון ועל כלים ועבודת כלים - לקראת קריאה "פרה-תיאולוגית" במקראקוטנר עפר
גיליון גחירותו של פרשן המקרא - וידויו של פרשן על הזכויות והחובות הקשורות לפרשנות אישית של המקראריסקין שלמה
גיליון התורתה של רבקה - עיון בדרכה של רבקה ובמשמעויותיה למדינת ישראלריסקין שלמה
גיליון חנצחונה ונצחיותה של האחווה - בין ראובן ליהודה במכירת יוסףשפירא יעקב זאב
גיליון דנאמנותו של פרשן המקראשרלו יובל
למען מי, בשם ה'? (על ספרו של א' עסיס, למען עמו ולמען עצמו)אורחים
מחויבות לנוסח הטקסט - בין כינון תודעה לפרקטיקה דתיתאורחים
"ישם מדבר לאגם מים וארץ ציה למוצאי מים" - על גלגולו של סמל מקראי בקולנוע הארץ-ישראליאורחים