דף הבית > מאמרים > מאמרי כתב העת אקדמות (גליונות א' - כ"ב) > חברה ותרבות - דתיות וחילוניות
מאמרים
  נושא מחבר לקריאה
גיליון י"בעקרון ההשלמה והקיום היהודיברץ אריה
גיליון י"קהל שוגג ומי שחזקתו שוגג או טועה" - חילוניים וחילוניות בהלכהבן–נון יואל
גיליון המתפיסה של יחידים להנהגה ציבורית - לקראת תפיסה דתית חדשה של יחסי דתיים-חילונייםשפירא יעקב
גיליון יאמה בין "קהל שוגג" ל"תינוק שנשבה"? — תגובה לרב יואל בן–נון (אקדמות י)אברהם מיכאל
גיליון יגעל חילוניות, דתיות ותורת הקוונטים — תגובות למשה מאיר ולאריה ברץ (אקדמות יב)אברהם מיכאל
גיליון יטבין ניגון השתיקה לקדושת הדומייה — היחס לכפירה במשנתם של ר' נחמן מברסלב והראי"ה קוקבן הראש יונתן
גיליון יאכולם שוגגים — תגובה לתגובה (אקדמות יא)בן–נון יואל
גיליון כעם הארץ — על אפשרות החייאתו של מושג הלכתי– חברתיהרב ד"ר יהודה ברנדס
גיליון יבעקרון ההשלמה והקיום היהודי — מדע, תאולוגיה וציונותברץ אריה
גיליון יטשירת שמואל הנגיד בעיני עצמה — הצעה לקריאה בשירת החול של שמואל הנגידטבול ראובן
גיליון כשינוי חברתי בבית הכנסת העדתי בישראלליאון נסים
גיליון יבדת ומוסר — לקראת סינתזהמאיר משה
גיליון יגהחילוניות לא תעלם — וראוי שכך — תגובה לתגובה (אקדמות יג)מאיר משה
גיליון כאל נהיה סרבני גאולה — לצאת ממלכודת החרדיותשורק יואב
גיליון כ"אקריאות שואלות - על תורתם של היוצאים לשאלהמאיר משה