דף הבית > מאמרים > מאמרי כתב העת אקדמות (גליונות א' - כ"ב) > אגדה ומחשבת חז"ל
מאמרים
  נושא מחבר לקריאה
אבן שביקש עוג לזרוק על ישראל - ניתוח אגדהלבל רחל
גיליון חעל פני תהום - מדרש ואקטואליההרב ד"ר יהודה ברנדס
גיליון ועל שום מה נאלמו המלאכים? - בין חקר תולדות האידיאות לחקר תולדות המימרה (תגובה)הנשקה דוד
גיליון זלא קרב זה אל זה (תגובה)הנשקה דוד
גיליון ה"סדרו של עולם" - על יחסי אדם וטבע במחשבת חז"לקיפרווסר ראובן
גיליון השירת המלאכים - ההומניזם התיאולוגי על פי חז"לפרופסור שלום רוזנברג
גיליון ז ושוב על שירת המלאכיםפרופסור שלום רוזנברג