דף הבית > מאמרים > דפי מקורות בנושא צדק חברתי > בעלי מוגבלויות
מאמרים
  נושא מחבר לקריאה
מפגש 1שילוב בעלי מוגבלויות בחברה- על המצורעיםמנחי בית המדרש לצדק חברתי
מפגש 2על הסומא, וכן הכנסת כלב נחייה לבית הכנסת- דרך פסיקת הלכהמנחי בית המדרש לצדק חברתי
מפגש 3"החרש החדש" והתמודדות ההלכה עימומנחי בית המדרש לצדק חברתי
מפגש 4בעלי מום במקדש- התורה כמצפן מחד וכמראה המשקפת חברה מאידךמנחי בית המדרש לצדק חברתי
מפגש 5שילוב השוטה בחברהמנחי בית המדרש לצדק חברתי
מפגש 6שבעת הקבצנים- השוטה הרשע והמסכן בהגותו ובסיפוריו של ר' נחמן מברסלבמנחי בית המדרש לצדק חברתי
מפגש 7הלכות נכים/ הרב שאול ענברי (חולה cp )אורחים
מפגש 8חובת דיווח בפגיעה בחסרי יש"עמנחי בית המדרש לצדק חברתי