דף הבית > מאמרים > דפי מקורות בנושא צדק חברתי > קהילה
מאמרים
  נושא מחבר לקריאה
מפגש 1 -20.02.11 ט"ז אדר א''על כפות המנעול' - מבוא לסוגיות העוסקות ביחיד וציבור ובמיסוד הקהילה מנחי בית המדרש לצדק חברתי
מפגש 2 - 28.02.11 כ"ג אדרמהפכה או הפיכה? מנחי בית המדרש לצדק חברתי
מפגש 3 - 5.3.11 ר"ח אדר ב'בין תלמיד חכם לקהילה ותיקונהמנחי בית המדרש לצדק חברתי
מפגש 4 - 13.3.11 ח' אדר ב'משלוח מנות ומתנות לאביוניםמנחי בית המדרש לצדק חברתי
מפגש 5 למי שייכת רשות הרבים? מנחי בית המדרש לצדק חברתי
מפגש 6פני זקן כפני שכינהמנחי בית המדרש לצדק חברתי