דף הבית > מאמרים > שיעורים בגמרא > דפי הנחיה על מסכתות יום טוב (ביצה -חגיגה -מו"ק)
מאמרים
  נושא מחבר לקריאה
1 - אלול תשע"אטלטול כליםהרב ד"ר יהודה ברנדס
2 - אלול תשע"אאיסור טלטול חלק ב' -'אינו מן המוכן'.הרב ד"ר יהודה ברנדס
3 - אלול תשע"אמוקצההרב ד"ר יהודה ברנדס
4 - אלול תשע"בהלכות רבי יוחנןהרב ד"ר יהודה ברנדס
5- חורף תשע"בפתיחה למסכת ביצההרב ד"ר יהודה ברנדס
6 - חורף תשע"בשני ימים טובים של גלויותהרב ד"ר יהודה ברנדס
7 - חורף תשע"במראית העיןהרב ד"ר יהודה ברנדס
10 - חורף תשע"במשמעותו ואופן פעולתו של 'עירוב תבשילין'הרב ד"ר יהודה ברנדס