דף הבית > מאמרים > שיעורים בגמרא > מסכתות יו"ט (ביצה, חגיגה, מועד קטן)
מאמרים
  נושא מחבר לקריאה
אלול תשע"א1) איסור טלטול - טלטול כליםהרב ד"ר יהודה ברנדס
אלול תשע"א2) איסור טלטול חלק ב' -'אינו מן המוכן'. הרב ד"ר יהודה ברנדס
חורף תשע"ב3) טלטול נר ואיסורי מוקצההרב ד"ר יהודה ברנדס
חורף תשע"ב4) פסק ההלכה במחלוקת מוקצההרב ד"ר יהודה ברנדס
חורף תשע"ב5) פתיחה למסכת ביצההרב ד"ר יהודה ברנדס
חורף תשע"ב6) יום טוב שני של גלויותהרב ד"ר יהודה ברנדס
חורף תשע"ב8) מתוך שהותרה לצורךהרב ד"ר יהודה ברנדס
חורף תשע"ב9) מלאכת בוררהרב ד"ר יהודה ברנדס
חורף תשע"ב10) עירוב תבשיליןהרב ד"ר יהודה ברנדס
חורף תשע"ב12) מחלוקת הסמיכההרב ד"ר יהודה ברנדס
חורף תשע"ב11) הכנה לשבת וליום טוב (שיעור באגדה)הרב ד"ר יהודה ברנדס
חורף תשע"ב13) שחיטה הרב ד"ר יהודה ברנדס
חורף תשע"ב14) טרחה ועובדין דחול. הרב ד"ר יהודה ברנדס
חורף תשע"ב15) תיקון כליםהרב ד"ר יהודה ברנדס
חורף תשע"ב16) שבותהרב ד"ר יהודה ברנדס
חורף תשע"ב18) איסור מלאכה בחול המועד ובשביעיתהרב ד"ר יהודה ברנדס