דף הבית > מאמרים > רדזינר עמיחי
מאמרים
  נושא מחבר לקריאה
גיליון טז'המשפט העברי' איננו הלכה (ובכל זאת יש בו ערך) — תגובה לרב מיכאל אברהם (אקדמות טו)רדזינר עמיחי