דף הבית > מאמרים > קוטנר עפר
מאמרים
  נושא מחבר לקריאה
גיליון יבבית מדרש בלא חידוש (על הספר הפולמוס על האמת ההיסטורית במקרא)קוטנר עפר
גיליון גכשה"אתה" הוא מ"הם" - הרהורים מהיבט פילוסופי-קיומי על השיח הבין-דתיקוטנר עפר
גיליון ועל כלים ועבודת כלים - לקראת קריאה "פרה-תיאולוגית" במקראקוטנר עפר