דף הבית > מאמרים > פורת בנימין
מאמרים
  נושא מחבר לקריאה
גיליון יגצדק חברתי לאורו של דין היובל — עקרון ההזדמנות החוזרתפורת בנימין
מתוך אקדמות (גיליון י"ג)צדק חברתי לאורו של דין היובל — עקרון ההזדמנות החוזרתפורת בנימין