בית מורשה בירושלים: ערכים יהודיים בעולם מתחדש

בית מורשה בירושלים – המרכז למנהיגות וללימודי היהדות נוסד בשנת 1990 כדי להיות מעורב בתהליכי עומק בחברה הישראלית ולתרום לעיצוב דמותה של ישראל כמדינת העם היהודי.

 

לאחר יותר מיובל שנים שבהן נבנו ופותחו התשתיות של מדינת ישראל אנו עומדים בפני האתגר הגדול של התמודדות על זהותה ועל אופיה כמדינה יהודית דמוקרטית.

 

בית מורשה בירושלים הוא גורם מרכזי בהתמודדות עם אתגר זה, באמצעות הכשרת מנהיגות ומגוון יוזמות חינוכיות ותרבותיות.

 

הגישה המאפיינת את בית מורשה היא פתיחות רעיונית, רוחב אופקים וחתירה לשיתוף פעולה עם כל חלקי העם היהודי מתוך תחושת אחווה, כבוד הדדי ותודעת אחריות משותפת. בית מורשה פועל מתוך הכרה כי ציונות דתית ואורתודוקסיה מודרנית משמען אחריות כלפי העם היהודי על כל פלגיו וזרמיו ויכולת להכיל את המיטב שבתרבות הכללית בתוך עולם יהודי שלם.

 

מאז היווסדו הטביע בית מורשה את חותמו על אלפי ישראלים ויהודים ברחבי העולם. בתכנית "יעוד ויחוד" – התכנית של בית מורשה בשיתוף עם חיל החינוך להעמקת זהות יהודית-ישראלית וערכי מוסר בצה"ל, השתתפו עד היום יותר מ-200,000 חיילים ומפקדים.

הצלחתה המרשימה של התכנית הביאה להקמת מחלקה לזהות ישראלית-יהודית בצה"ל, המופקדת גם על קורס "נתיב" לזהות יהודית-ציונית לקראת גיור, וגם הביאה לייסוד שותפות דומה עם השירות הלאומי, ופיתוח תוכניות זהות יהודית ליוצאי ברית המועצות לשעבר יחד עם עמותת ג'נסיס (GPG) וצה"ל.

 

היצירה האינטלקטואלית בבתי המדרש ובמכוני המחקר של בית מורשה היא הכוח המניע ומקור ההשראה לכל פעילותו, והיא באה לידי ביטוי בתפקידים שממלאים בוגרי בית מורשה לאחר תום לימודיהם. מעל 85% מבוגרי בית מורשה ממלאים תפקידי מנהיגות בתחומי החינוך, הרבנות ועיצוב המדיניות במדינת ישראל ובעולם היהודי.

 

מרכז קוץ' למדיניות ציבורית ואתיקה יהודית שנוסד לאחרונה, מכיל את כל מכוני בית מורשה העוסקים בכינון מדיניות ציבורית צודקת המושתתת על ערכים יהודיים במדינת ישראל ובעולם היהודי. הכנסים, האירועים, הספרים וכתב העת של בית מורשה מציעים לקהל המשכיל ניתוח של נושאי יסוד במחשבה ובתרבות היהודית וטיפול מעמיק ומאתגר בהם.

 

עם כינון המכון הישראלי למדיניות הגיור  בבית מורשה ומינויו של פרופ' בנימין איש שלום ליושב ראש הועדה במשרד החינוך לפיתוח מקצוע חובה חדש בתרבות ישראל ומורשתו ובכלל זה הכשרת והתמחות מורים בתחום זה, נשמעת בשורתו של בית מורשה ברשות הרבים של החברה הישראלית, בכנסת ובכיתות הלימוד בכל רחבי הארץ.

באמצעות האקדמיה הבינלאומית למנהיגות יהודית (בהקמה) יפעל בית מורשה לשינוי פני ההנהגה היהודית בישראל ובעולם היהודי כולו.

 

באמצעות מגוון התכניות האקדמיות, הפרסומים והתכניות החינוכיות ומיזמים רחבי היקף בזרועות הביטחון ובמערכות החינוך, בית מורשה מעצב ומשפיע על הדרך שבה מפענחים ישראלים ויהודים מודרניים את זהותם ואת מורשתם.