מנהיגות צעירה מהתפוצות

חיזוק הקהילות בארץ ובתפוצות הוא משימה בעלת חשיבות ראשונה במעלה לשימור ולפיתוח העם היהודי.
הצעירים והצעירות בני העם היהודי בעולם יהוו הדור הבא של העם בעולם ויהוו מרכיב חשוב במערך התמיכה במדינת ישראל ויקנו חיות לעם היהודי .

המחלקה לתוכניות זהות רואה עצמה אחראית ליוזמה של שותפויות אסטרטגיות עם ארגונים חינוכיים יהודיים שונים בעולם בקרבם ולפיתוחה של מנהיגות חינוכית המתייחסת לזהות היהודית בעולם מודרני.

 

דוגמאות לפרויקטים של המחלקה:

  • השתלמות למורים יהודיים מצרפת.
  • ליווי תהליכי שינוי ברשת "קדימה מדע"
  • סמינר למנכ"לים ונשיאים של מכבי תנועה עולמית מדרום אמריקה.