המכון לאתיקה, יהדות ומדינה ע"ש ארנסט ומרתה שוורץ

 

רקע:
מתמונת המצב הנוכחית בישראל עולה כי השורשים היהודיים של מדינת ישראל אינם באים לידי ביטוי משמעותי בשיח הציבורי בתחומי מימשל וקבלת החלטות פוליטיות. בנוסף, גם מערכת המשפט פונה לעתים נדירות אל המשפט ואל העולם הרעיוני היהודי וזאת על אף הנסיונות השונים שנעשו בעבר בכיוון זה.
מגוון השיקולים המדריכים כיום את מקבלי ההחלטות בתחומיה השונים של המדיניות הלאומית בישראל, הוא תערובת של תפיסות אידיאולוגיות ושל אינטרסים כלכליים וביטחוניים. כל אלו נעשים במנותק מהשפה והשיח הציבורי היהודי.
חלק מהאשמה למציאות בעייתית זו הוא מיעוט הקולות המשלבים בדרכים שונות ומורכבות בין העולם הרעיוני היהודי העשיר (בתחומי ההלכה והאגדה כאחד) לבין העולם המערבי הדמוקרטי הליברלי בן ימינו. המסקנה המתבקשת בעיני רבים היא שאכן המקורות הדתיים היהודיים אינם מתאימים למציאות של משטר ומשפט מערבי מודרני.

 

חזון:
יש, לדעתנו, צורך בהצבת שיקולים ערכיים היונקים ממורשתו העניפה של העם היהודי וזאת תוך שילובם בתפיסות מוסריות מערביות ראויות. יש להדגיש מערכת זו בתוך המערך הכולל של שיקולים המביא לגיבושה של מדיניות לאומית ושל החלטות שיפוטיות בסוגיות שונות.
שאיפתנו לסייע בעיצוב תודעה הרואה כמציאות מובנת מאליה את העמדת מורשת ישראל כמקור השראה לגיבושן של תפיסות יסוד ועקרונות מכוונים לעיצובה של מדיניות לאומית.

 

 

המכון ומטרותיו לקראת שנת תשע"ה:

 

לאחר מספר שנים שבהן התקיימה בהצלחה תחרות מאמרים נושאת פרסים לזכרו של פרופ' שוורץ, לעידוד העיסוק הציבורי בשאלות אלה, הוחלט לפני כ-8 שנים לייסד מרכז למחקר ולדיון ציבורי בשאלות של אתיקה, יהדות ומדינה.
בלבו של מרכז זה הוקם מכון לימוד ומחקר אשר עוסק בהכשרת דורות חדשים של חוקרים צעירים אשר יקדישו מזמנם ומכישוריהם לעיסוק בסוגיות ציבוריות אלו מתוך הסינתזה היהודית- מערבית. בנוסף, עוסק המכון במחקרים שונים של חברי המכון בסוגיות אלו. בשנים הראשונות של המכון, הוא הורכב מסטודנטים לתואר שני ושלישי. אולם בשנתיים האחרונות המכון שינה את צורתו והעמיתים הם בעיקר בעלי תואר שלישי או בשלבים מתקדמים שלו. כמו כן ברוח חזונה של הגב' מרתה שוורץ ז"ל, אשר תרומתה אפשרה את הקמת המכון, כיום כמחצית מהעמיתים הן עמיתות.

תכנית הלימודים תכלול בין השאר יום אחד בשבוע, בו העמיתים יתכנסו יחדו בבית מורשה, לפיתוח וליבון הסוגיות שעומדות על סדר יומו של המכון.

שכר הלימוד הוא 3000 ₪ לשנה.

 

 

לפרטים נוספים והרשמה: המזכירות האקדמית במכללת ברן, בית מורשה
טל' 077-4560172 או בדוא"ל: studies@bmj.org.il


 ________________________________________


פרופ' ארנסט שוורץ (1921-1997) מרצה לפילוסופיה ואיש חינוך, כיהן במשך שנים רבות כדיקן קווינס קולג' בניו יורק, והיה ידיד קרוב של בית מורשה.