A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: lang

Filename: inc/common.php

Line Number: 10

בית מורשה - מאמרים: מאמרי כתב העת אקדמות (גליונות א' - כ"ב) - מפתח המאמרים על פי גיליוןגיליון ט"ו
דף הבית > מאמרים > מאמרי כתב העת אקדמות (גליונות א' - כ"ב) > מפתח המאמרים על פי גיליון
מאמרים

גיליון ט"ו /

אורחים

הכיפה הסרוגה ומה שמאחוריה
ריבוי זהויות בציונות הדתית
אשר כהן
עמ' 9-30
לקריאת המאמר המלא (pdf)


השירה העברית הדתית
קריטריונים, הגדרות והצעות קריאה
דרור אידר
עמ' 31-50
לקריאת המאמר המלא (pdf)


יהדות ללא אידיאולוגיה
איגרת לבני הצעיר
משה קופל
עמ' 51-60
לקריאת המאמר המלא (pdf)


"ישם מדבר לאגם מים וארץ ציה למוצאי מים"
על גלגולו של סמל מקראי בקולנוע הארץ-ישראלי
יובל ריבלין
עמ' 61-80
לקריאת המאמר המלא (pdf)


מחויבות לנוכח הטקסט
בין כינון תודעה לפרקטיקה דתית
מאיר רוט
עמ' 81-94
לקריאת המאמר המלא (pdf)


על אותנטיות ורלוונטיות בלימוד תורה
הלכה ואגדה
רפי ועקנין
עמ' 95-110
לקריאת המאמר המלא (pdf)


הפרוטה והנפש
חשיבותם של הדברים ה"לא חשובים"
הרב ד"ר יהודה ברנדס
עמ' 111-128
לקריאת המאמר המלא (pdf)


עול מצוות ונועם מצוות
לקראת הלכה חברתית
הרב דניאל שפרבר
עמ' 129-140
לקריאת המאמר המלא (pdf)


האם ההלכה היא "משפט עברי"?
על דת, מוסר ומשפט
הרב מיכאל אברהם
עמ' 141-164
לקריאת המאמר המלא (pdf)


הפרוזבול - בין פיקציה משפטית לדרמה הלכתית
שינוי או דינמיקה פרשנית?
דליה חשן
עמ' 165-192
לקריאת המאמר המלא (pdf)


על צמצומים ומה שביניהם
שלוש מדרגות במושג השלמות
אלעד ליסון
עמ' 193-225
לקריאת המאמר המלא (pdf)


על הממד האלוהי באנושי
על י לורברבוים, צלם אלהים
יוסקה אחיטוב
עמ' 233-246
לקריאת המאמר המלא (pdf)


בין שמים לארץ
על א בלפר, זהות כפולה
נחשון פרז
עמ' 247-260
לקריאת המאמר המלא (pdf)


אופקי עבר והווה ביהדות זמננו
על א שגיא, אתגר השיבה אל המסורת
אריאל פיקאר
עמ' 261-269
לקריאת המאמר המלא (pdf)