A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: lang

Filename: inc/common.php

Line Number: 10

בית מורשה - מאמרים: פרשת השבוע - דבריםהביצה או התרנגולת
דף הבית > מאמרים > פרשת השבוע > דברים
מאמרים

הביצה או התרנגולת /

הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי

השאלה "מה קדם למה? הביצה או התרנגולת?" היא שאלה מוכרת שכל ילד מכיר, אבל מעטים יודעים שלראשונה הופיעה בכתביו של הפילוסוף היווני פלוטארכוס ושעל כן היא שאלה רצינית. הפרדוקסליות של השאלה מצויה בלולאתיות היחסים שבין ביצה ותרנגולת כסיבה ותוצאה. כל ביצה נוצרת רק באמצעות הטלה של תרנגולת, ואין ביצה שלא קדמה לה תרנגולת. בה בעת, כל תרנגולת בקעה פעם מביצה על כן מוכרחים לומר שהביצה קדמה לתרנגולת.

 

מקבילה של הפרדוקס הזה מופיעה בעקיפין במסכת אבות. ברשימת הדברים שנבראו בין השמשות המשנה מונה בריאה נוספת: "ויש אומרים אף צבת בצבת עשויה" (אבות ה, ו). ביסוד הטיעון מצויה ההנחה כי בשל החום הגבוה של תהליך הייצור לא ניתן לייצר צבת ללא שקדמה לה צבת אחרת לאחוז בה בעת הכנתה (קהתי) הפתרון המוצע הוא שהצבת הראשונה נבראה ולא נוצרה בידי אדם. דרך הפתרון הזו היא דרך הפתרון הדתית "הבריאתנית" המקובלת אף כתשובה לשאלת הביצה והתרנגולת. ה' ברא את התרנגולת הראשונה והיא הטילה את הביצה הראשונה.

 

אבל פרדוקס הביצה והתרנגולת מציף בעקיפין שאלה נוספת, הלוא היא שאלת העיקר והטפל. מהו הכלי ומהו התוכן שלשמו נועד הכלי. האם התרנגולת משתמשת בביצים כדי לייצר עוד תרנגולות או שמא הביצים משתמשות בתרנגולות כדי לייצר את הביצים הבאות בדרך הטובה ביותר.

 

ברקע לפרשה שלנו מצויה שאלה דומה. מה קדם למה: היהודי או המצוות? פסוקים מסוימים בפרשה מעידים שהמצוות קדמו ליהודי ובהן קיומו תלוי, למשל: "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה... ושמר ה' אלוקיך לך את הברית ואת החסד" "והיה אם שכוח תשכח את ה' אלוקיך... העידותי בכם היום כי אבוד תאבדון". ופסוקים אחרים רומזים להיפך: "רק באבותיך חשק ה' לאהבה אותם ויבחר בזרעם אחריהם בכם מכל העמים כיום הזה" ורק אז "ואהבת את ה' אלוקיך ושמרת משמרתו וחוקותיו ומשפטיו ומצותיו כל הימים".

 

משמעותה של החקירה כפולה.

ראשית היא מציגה את השאלה האם יש ערך למצוות גם אם חלילה לא היו יהודים בעולם. האם התורה יש לה קיום עצמאי או שהיא תלויה במחויבים בה. ולהיפך, האם יש מושג של יהודי שאינו שומר תורה ומצוות.

 

שנית, החקירה מציבה סימן שאלה על עצם קיומו של העולם. האם המצוות נבראו בשביל היהודים או שמא היהודים נבראו בשביל שיהיה מי שיקיים מצוות. האם היהודים הם כלי לשימור עולם הרעיונות האלוקי ומנשא לו או שעולם הרעיונות האלוקי יושב בתשתית קיומה של האומה, כניסוחו של רס"ג: "אומתנו אינה אומה אלא בתורותיה". מהו העיקר ומהו הטפל?

 

הצגת השאלה באופן הזה עשויה לטלטל כל יהודי. המחשבה שייתכן שהיהודי הוא רק כלי שרת ולא נזר הבריאה כולה עשויה להיות קשה לעיכול. כשם שגלילאו גליליי טלטל את האנושות בתגליתו המהפכנית שכדור הארץ אינו מרכז הגלקסיה שבה אנו חיים. אלא להיפך, הוא עוד כוכב לכת במערכת שלמה, מערכת השמש. משמעות הדבר היא, שהשמש היא שעומדת במרכז העולם ולא כדור הארץ והאדם שעליו.

 

בדומה למצב הבלתי מוכרע שבפרשתנו, חז"ל אף הם לא קבעו מסמרות בשאלה זו. מצד אחד, סברו שהאבות קיימו את התורה מליבם (ויקרא רבה, ויקרא, י). משמעות הדבר הוא שהם חשבו שהמצוות קדמו ליהודי. וכי הרעיון הוא שהוליד את היהודי. ההשקפה של קדמות המצוות והתורה מנוסחת באופן נוסף במקורות חז"ל כ"הסתכל באורייתא וברא עלמא" הקב"ה הסתכל בתורה וברא את העולם (בראשית רבה א, ב). לפי מאמר זה כל העולם כולו הוא גלגול של ערכי המוסר של התורה, תרנגולת שבקעה מן הביצה. מאידך יתכן שההצעה שלעתיד לבוא המצוות בטלות וכן הקביעה כי "לא ניתנו המצוות אלא בשביל לצרף בהם את הבריות" (בראשית רבה, לך לך מד, א) אוצרות בתוכן את ההשקפה ההפוכה: עם ישראל קדם למצוות והמצוות נועדו לחזק את קיומו בהקשרים ובזמנים שבהם הדבר נחוץ. ונדמה שההססנות שבתיאור, או הכפילות בו הן במקרא והן במקורות חז"ל, אינן טעות.

 

במקביל, אולי שווה לחשוב מחדש על המושג של "צבת בצבת עשויה". המשנה באבות אינה קובעת שהצבת הראשונה נבראה על ידי ה' ולא נוצרה בידי אדם. היא קובעת שהקב"ה טבע בבריאה את הפרדוקס. הוא ברא "צבת בצבת". הקב"ה יכול לברוא גם פרדוקסים. במסגרת זו גם ביצה ותרנגולת, מה זה משנה...! הקב"ה ברא גם את הפרספקטיבות הסותרות. והטשטוש בפרשתנו הוא טשטוש מכוון. היהודי הוא מרכז העולם אבל הוא גם שרת של רעיון נשגב. היהודי הוא נושא הדגל אבל הדגל חשוב ממנו. וכשעם ישראל מזייף האיום באבדון הוא ממשי ומוחשי גם אם הסוף הטוב מובטח "וידעת היום והשבות אל לבבך".