A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: lang

Filename: inc/common.php

Line Number: 10

בית מורשה - מאמרים: מאמרי כתב העת אקדמות (גליונות א' - כ"ב) - מפתח המאמרים על פי גיליוןגיליון י"ט
דף הבית > מאמרים > מאמרי כתב העת אקדמות (גליונות א' - כ"ב) > מפתח המאמרים על פי גיליון
מאמרים

גיליון י"ט /

אורחים

מדוע נעדרת אתיקה סביבתית מההגות הציונית הדתית?
או: האם התחברה הציונות הדתית לארץ ישראל?
שמואל חן
עמ' 11-20

להורדת המאמר המלא (pdf)


תרומת ההלכה לאתיקה ציבורית
ברֵרת מין העובר טרום השרשה (PGD) כמקרה מבחן
הרב יובל שרלו
עמ' 21-46
להורדת המאמר המלא (pdf)


הרהורי עבודה זרה
נדב שנרב
עמ' 47-64

להורדת המאמר המלא (pdf)


האם יש עבודה זרה 'נאורה'?
על היחס לגוים ועל שינויים בהלכה
הרב מיכאל אברהם
עמ' 65-86

להורדת המאמר המלא (pdf)


"'כעובד לעובדא זו"
אל זר ועבודה זרה בהגות החסידית
ציפי קויפמן
עמ' 67-105

להורדת המאמר המלא (pdf)


שירת שמואל הנגיד בעיני עצמה
הצעה לקריאה בשירת החול של שמואל הנגיד
ראובן טבול
עמ' 105-120

להורדת המאמר המלא (pdf)


"בין ניגון השתיקה לקדושת הדומיה"
היחס לכפירה במשנתם של ר' נחמן מברסלב והראי"ה קוק
יונתן בן הראש
עמ' 121-142

להורדת המאמר המלא (pdf)


חיים וחינוך בעולם של ספק
הרהורים בעקבות הספר "שב שמעתתא"
עמ' 143-164

להורדת המאמר המלא (pdf)


משנת תענית: דמותו של ציבור החי בצל הנידוי
יאיר אלדן
עמ' 165-182

להורדת המאמר המלא (pdf)


"אף אני נכנסתי" לעולם הזה
אשת רבי חנינא בן דוסא כ'פלונית'
אדמיאל קוסמן
עמ' 183-192

להורדת המאמר המלא (pdf)


תגובה ליצחק קורן
הרב מיכאל י' הריס
עמ' 193-202

להורדת המאמר המלא (pdf)


תגובה לתגובה
הרב יצחק דב קורן
עמ' 203-212

להורדת המאמר המלא (pdf)


הפנקסים הנעלמים
על הספר 'קבצים מכתב יד קדשו' של הראי"ה
אודי אברמוביץ
עמ' 212-222

להורדת המאמר המלא (pdf)


אמהות או מהותנות
על הספר 'תפילת נשים'
חנה פנחסי
עמ' 223-230

להורדת המאמר המלא (pdf)


התקבלו במערכת
זאב קיציס
עמ' 231