A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: lang

Filename: inc/common.php

Line Number: 10

בית מורשה - מאמרים: פרשת השבוע - בראשית השתקפויות
דף הבית > מאמרים > פרשת השבוע > בראשית
מאמרים

בראשית תשע"א: השתקפויות /

הרב ד"ר יהודה ברנדס

הכפילות של סיפור הבריאה הניבה מגוון פירושים בכל הדורות. ברובד הראשון, עסקו הפרשנים בביאור הפרשה עצמה – מה מביע כל אחד מן הסיפורים וכיצד הם משלימים זה את זה ומשתלבים זה בזה. רש"י, על פי המדרש מציע סיפור אחד, משולב משני הפרקים, וכנגדו הרי"ד סולובייצ'יק מציג ב'איש האמונה' שני סיפורים מנוגדים, המתארים שני ממדים של הקיום האנושי. ובתווך, אפשרויות רבות ומגוונות.

 

ברובד השני, עסקו הפרשנים בשאלת המשמעות של כפילות בסיפורי התורה. גם כאן, ישנן גישות שונות. חז"ל הציעו את מידת הדרש של 'שני כתובים המכחישים זה את זה עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם' כמידה קבועה לפרשנות התורה כולה. המקובלים תיארו שני היבטים של התגלות אלקית בכל התורה כולה, שם אלקים שהוא מידת הדין ושם הוי"ה שהוא מידת החסד והרחמים, ושילובים ביניהם. הרב מרדכי ברויאר בנה על יסוד התפיסה הקבלית הזאת דרך להסביר את הכפילויות בתורה, שנחשבו על ידי חוקרי המקרא החדשים כעדות לקיומן של תעודות שונות מהן הורכבה התורה. גם אלו אינן אלא שתי דוגמאות קצה לאפשרויות המרובות שנפרשו לפני הלומדים מתוך ההבנה שהתורה כתובה בריבוי אנפין.

 

קיים גם רובד שלישי, שאליו ברצוני להסב את המבט כאן, והוא עצם העובדה שהסיפור סופר פעמיים, משתי נקודות מבט שונות. נתעלם מן ההסברים לשתי נקודות המבט, וניתן דעתנו על עצם הענין – הצורך לחזור ולספר את סיפור הבריאה פעמיים.

 

העובדה שמאורע אחד מסופר באופנים שונים על ידי צופים שונים, זכתה למונח לפני כששים שנה למונח חדש: 'ראשומון'. על שמו של סרט קולנוע של הבמאי היפאני אקירה קוראסווה, שבו תואר סיפור אחד של פשע מארבע נקודות מבט: הנאשם, הנרצח, אשתו, וצופה אנונימי באירוע. הצופים בסרט אינם יכולים לדעת, מה קרה 'באמת'.

במקרה של סיפור הבריאה, השאלה החשובה אינה 'מה קרה באמת', אלא איזה סיפור בריאה אנו מניחים כיסוד לאמונתנו ולהבנת העולם שלנו. התשובה אינה אמת אחת, כי 'אלו ואלו דברי אלהים חיים'. גם סיפור הבריאה של פרק א', שבו ברא אלהים עולם סדור מתהו ובהו ועד השלמתו בבריאת האדם וחתימתו ב'ויכלו' ויום השבת, גם סיפור הבריאה של פרק ב' שבו המתין העולם להופעתו של אדם על מנת שיכונן בו סדר ומשמעות, והוא מסתיים בחטא עץ הדעת ובגירוש מגן-עדן, הם 'סיפורי אמת'. שני הסיפורים מייצגים תפיסות 'נכונות' של המציאות.

 

כך הדבר גם בשאר סיפורי התורה. כך הדבר גם בפרשיות מצוות החוזרות פעמים ובכל פעם מוצגת המצווה מנקודת מבט אחרת, עם הדגשים אחרים. גם אם ההלכה מאגדת אותם יחדיו לכלל מערכת הלכית אחת, עדיין נשמרים ההיבטים השונים במחלוקות החכמים, בנסיבות שונות שבהם מתקיימים רכיבים שונים של המצוה, או בהרכבה של מערכת שלמה של קיום המצוה מחלקיה השונים: 'זכור ושמור בדבור אחד'.

 

מעבר לכך שמוצעת כאן דרך ללמד תורה ולקיימה, נראה שסיפור הבריאה הכפול מורה שיש להתבונן כך, מלכתחילה, על המציאות כולה. אף פעם אי אפשר להסתפק ב'סיפור' אחד. שמעת את בעל הדין האחד, עליך לשמוע גם את בעל הדין השני. פגשת אדם ושמעת אותו מספר על עצמו, או הוא התגלה לפניך בהתנהגות מסוימת, אסור לך להסתפק באותו מבט ומפגש ראשון, עליך להיות קשוב וערני כדי לשמוע ולראות את ההשתקפויות של ההיבטים השונים והמגוונים של אישיותו שיילכו וייחשפו לפניך עם העמקת ההיכרות איתו. למדת סוגיה והבנת אותה, חזור ולמד אותה שנית, ותשמע בה מגמות ודרכי פירוש אחרות שלא חשבת עליהן. אליהן תתוודע אליהן מחדש על ידי המפרשים או על ידי העמקת המבט שלך: 'הדרן עלך'. הדרה של המסכת יופיע לפניך רק אם תחזור עליה שוב ושוב.

 

בעמדנו בתחילת השנה, בראשיתו של מחזור חדש של קריאת התורה, עלינו לזכור את הצו העולה מכפילות הסיפור הראשון של התורה והבריאה: לעולם אין להסתפק בממד אחד של המציאות. הבנה אחת של אמת פשוטה וברורה אינה אמורה להביאנו לידי יישוב הדעת אלא לידי דאגה חמורה: כיצד זה יתכן שהתבוננתי בדבר בשטחיות כזו, שלא עלה בידי לראות אותו באופן חד-ממדי? אנו פותחים שנת לימוד חדשה בתקווה שנזכה שוב להעשיר את עולמנו בראיית השתקפויות חדשות של פסוקי התורה, בעולם שמסביב ובנפשנו פנימה.