A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: lang

Filename: inc/common.php

Line Number: 10

בית מורשה - מאמרים: פרשת השבוע - בראשית אות קין
דף הבית > מאמרים > פרשת השבוע > בראשית
מאמרים

אות קין /

הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי

הכתובים כיסו מאיתנו מהותה של האות על מצחו של קין. אולם חכמים במדרש עסקו בשאלה זו. וכך אנו מוצאים מחלוקת מרובת משתתפים, שישה אמוראים שנחלקו בדבר. כמובן, שלעניין זה אין כל השלכה מעשית. והמחלוקת הערה בנושא מעידה על ניסיון להבין ולפענח את מצבו של קין, ובעיקר את מבוכת החיים של רוצח (בשגגה?) ואת מקומו ומעמדו בעולם ואל מול יוצרו, וכך מובא במדרש:


וישם ה' לקין אות, רבי יהודה ורבי נחמיה
רבי יהודה אמר הזריח לו גלגל חמה,
א"ר נחמיה לאותו רשע היה מזריח לו הקדוש ברוך הוא גלגל חמה אלא מלמד שהזריח לו הצרעת היך מה דאת אמר (שמות ד) והיה אם לא יאמינו לך ולא ישמעו לקול האות וגו',
רב אמר כלב מסר לו,
אבא יוסי בן קסרי אמר קרן הצמיח לו,
רב אמר עשאו אות לרוצחנים,
רבי חנין אמר עשאו אות לבעלי תשובה,
רבי לוי בשם רבי שמעון בן לקיש אמר תלאו ברפיון ובא מבול ושטפו שנאמר (בראשית ז) וימח את כל היקום אשר על פני האדמה כד"א ויקם קין וגו'. (בראשית רבה, בראשית, פרשה כב, יב)


דעה נוספת מובאת במדרש ילמדנו:" וישם ה' לקין אות. יש אומרים שבת נתן לפניו, כתיב הכא אות וכתיב התם כי אות היא וגו' (שמ' ל"א, י"ג). וכשם שלמד שבת זכות על אדם הראשון, כך למד זכות על קין" (מדרש ילמדנו, בראשית כא).
ודעה נוספת גם במדרש אגדה לבראשית: "ויש אומרים אות אחת משמו של הקדוש ברוך הוא חקק לו במצחו" (מדרש אגדה, בראשית, ד)

 

דברי הדרשנים מחייבים ביאור. מן ההיבט הלשוני יש מהם שפנו לגזירה שווה "אות-אות" ולפיכך נתלו במקורות אחרים בתורה שבהם נזכרת המילה אות במובן של סימן ומופת. אלו נחלקו אם האות של קין הוא כאות השבת שהיא אות ברית בין ישראל והקב"ה או שהאות הוא כאותותיו של משה בפני פרעה ולכן, הסבירו כי מדובר שלקה בצרעת, הצרעת נחשבת גם לאות שניתנה בחזקיהו ואף משם ראיה לדבר. יש מהם שפנו למובן הראשוני של המילה אות. אות מאותיות הא"ב. אלה פירשו שמדובר באות משמו של הקב"ה. והיה מי שסבר שיש לפרש אות כפשוטו סימן וציון ללא פנייה למקורות אחרים, אך נזקקו משום כך ליצוק תוכן על פי סברתם במראהו של אות זה קרן, גלגל חמה, או לדון במשמעותו בלבד- אות לרצחנים או אות לבעלי תשובה.


ניתן לראות שהתבנית הלשונית לא קבעה את כיוון הפירוש. וכי הבסיס הלשוני לא התווה דרך פרשנית שהיא בהכרח לגנאי או לשבח.


נעקוב אחר ההדגשות השונות והדעות המגוונות, ולא על פי סדר הבאתן. לדעת רב מסר לו הקב"ה כלב. וכך מבאר את דבריו בעל העקידת יצחק: "ורב אמר שמסר לו כלב כסומא זה שממשמש ובא אחר הכלב שבידו והוא משל נמרץ מאד כי כמו שהכלב הזה עם שהוא אחוז ונקשר ביד הסומא ואינו יכול להפטר ממנו עם כל זה הוא מנהיג אותו ומוליכו הנה והנה". קין איבד יחד עם הרג אחיו את חוש הכיוון הבסיסי, את יכולת ההכרעה לאן ללכת ובאיזו דרך לבחור. הבלבול הגדול שטרף את חייו הפך אותו לעיוור בין רואים. והוא נזקק לכלב, ליצור שיש לו חוש ריח טבעי וראשוני. ייתכן שלדברי רב קין שלאחר החטא נאלץ למצוא לעצמו כל כך הרבה תירוצים והסברים שאיבד את היושרה הבסיסית שיש באופן טבעי אפילו לבעלי חיים. בכיוון דומה ניתן להסביר את דברי אבא יוסי על כך שה' הצמיח לו קרן. אם נסביר שמדובר בקרן אור שנועדה להאיר לו את הדרך בה ילך. כמובן, ניתן לומר שאותה קרן היתה אות קללה ושיוותה לקין מראה 'שדוני' והפכה את דמותו לדמות 'מזיק' ועוררה פחד בלב הרואים אותו. אך גם שיוותה לו מראה בלתי אנושי כתוכו כך ברו. גם את אות הכלב ניתן להסביר באופן אחר. ניתן לומר שקין איבד את כבוד האדם שבו, ומשאבד לו הדרו האנושי והיה כאחת מחיות השדה הטורפות ללא רחם, איבד את יכולת ההרתעה שלו ונזקק לכלב שמירה, לחיה בין החיות.


זריחת השמש לקין יכולה להצטרף לקרן האור, אך יכולה להדהד לזריחת השמש של הבא במחתרת, שדמו הותר. קין יסתובב בעולם מעתה כעבריין מסוכן לבריות וככלי משחית.


לדעת רב עשאו אות לרצחנים ואילו לדעת רבי חנין עשאו אות לבעלי תשובה. לדבריהם קין לא זכה לאות כלשהיא. אך הוא זכה להיות אות לדורות. המהרהר ברצח יזכור לדיראון עולם את מעשהו של קין, את המחיר הכבד שהרוצח עצמו משלם. והרוצחים יזכרוהו כמי שחזר בתשובה, ובכך יהפוך קין לסמל לאפשרות לצאת מעומק התיעוב והסיאוב ולהתקרב לה'.


לדעה שמדובר באות משמו של הקב"ה יש לומר שקין איבד את האות שלו בתורה. ברגע אחד איבד את משמעות קיומו, ונהיה חסר צלם ודמות. אדם שקיפד חיי אחרים אינו ראוי ואינו חש ראוי יותר לחיים ולמשמעות. הקב"ה בחסדו השיב לו את האות, נתן לו חיים וחייב אותו למלא את שארית חייו בתוכן של יצירה ומסר. גם אם המסר נקנה באמצעות נדודים וגלות, ובאמצעות תזכורת מהלכת לערך החיים עצמם.


הפרשנים השונים ניסו בדרכם למשש את הפיל הזה של חיים שלאחר הרצח, כל אחד מהם תיאר זוית אחרת. האחד את האפילה הגדולה, אובדן הדרך והמבוכה הגדולה, אחר את האשמה ואת הזרות האיומה לחיים, לבני האדם ולעצם הקיום, דעות אחרות הדגישו את אובדן היכולת לעמוד לפני ה', אך גם את הזכות לעמוד לפניו, בתשובה וברחמים. את מציאת הניצוץ האחרון שבקין על מנת להשיב לו קמצוץ ערך ומעט כבוד. "וכל אלו הם סברות נכונות מאד" (עקידת יצחק, שם).


יש עוד מה להרחיב ולדרוש בעקבות הדרשנים אך נחתום בדברי ר' לוי: אמר ר' לוי תלאו ברפיון ובא המבול ושטפו". הקב"ה אמנם נתן בקין אות מציל חיים. אך בא המבול ושטפו וקין נותר לאחר המבול נקי וללא אות. לאחר המבול עם הימחות היקום כולו, אף הקב"ה עצמו חש אות קלון. זוהר חטאו של קין עומעם עם חטאי בני האדם ועם ההכרעה האלוקית להשמיד את כל היקום. כשלונם המוסרי של העולם, ושל הא-ל, מחזק מאז ועד היום את ידיהם של פושעים.
התקווה לתיקון עולם צריכה לבוא בד בבד עם נתינת אופק לנחשלים, אולי משום כך ביום שמחת תורה שמתרחש לאחר יום הכפרה של הושענא רבה, רוקדים עם התורה ושמחים בה כל עם ישראל.