דף הבית > ספרים > יובל אורות
ספרים

יובל אורות

מאת:
בעריכת פרופ׳ שלום רוזנברג ופרופסור בנימין איש שלום

ספריית אלינר ובית מורשה בירושלים, מהד' שניה מתוקנת, תשס"ה 369 עמודים

תקציר

 המאמרים והדיונים שבספר זה פורסים בפני הקורא את עושר הגותו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק. במרכז הספר עיסוק בתולדות רעיון התשובה בישראל ובתורת התשובה של הרב קוק במשמעה הרחב. תפיסת האדם כמי שבמהותו טבועה שאיפת התשובה, יחסי המוסר והדת, המוסר והלאומיות, תפיסת הציונות ושאלת היחס בין תשובה וגאולה, זיקתו של הרב קוק לתרבות הכללית ולמקורות היצירה היהודיים, יחסו ליצירה מקורית ולאמנות, הם בין הנושאים הנידונים בספר, בבחינת היבטיה של השקפת עולם דתית כוללת המאופיינת כתורת התשובה של הרב קוק.

הספר מבוסס על הרצאות הכינוס העולמי למחשבה יהודית שנערך באלול תשמ"ה בירושלים שהוקדש לנושא התשובה במשנת הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל במלאת חמישים שנה לפטירתו. בכנס זומנו יחדיו בעלי גישות ותפיסות שונות, כדי לתת ביטוי להשפעתו המגוונת של הרב קוק בזמננו. ספר זה משקף את אופיו המגוון של הכנס הן בתכני המאמרים, הן בגישות השונות והן בהבדלי הצורה והסגנון, ומתפרסמות בו עבודות מדעיות לצד סקירות כלליות ומאמרים פרוגרמתיים ואידאולוגיים.

 

במלאת שבעים שנה לפטירתו של הרב קוק ומאה ארבעים שנה להולדתו, יוצאת לאור מהדורה חדשה של הספר שהפך לאבן יסוד בחקר תורת הרב קוק.

לפרטים נוספים ולרכישה: press@bmj.org.il 077-4560172