דף הבית > ספרים > בעין אגדת הירושלמי
ספרים

בעין אגדת הירושלמי

מאת:
ד"ר יפה זלכה

בית מורשה בירושלים, והוצאת אלינר של הסוכנות היהודית

תקציר

בעין אגדת הירושלמי מתמקד באגדות חז"ל כפי שהן מופיעות בתלמוד הירושלמי, ומנסה מתוך העיון בהן להקשיב לנימת קולן ולגוני ניגונן. בקריאה איטית, נדבך אחר נדבך, אגדה אחר אגדה, משרטט הספר את דיוקנה הרעיוני והספרותי של אגדת הירושלמי, תוך שהוא מבדיל אותה מאחותה שבבבלי ועומד על ייחודה ומאפיינה.
 

בקוראנו את האגדה הארץ ישראלית המופיעה בתלמוד הירושלמי, אנו עומדים נפעמים לנוכח מידת נגיעתה בשורשי הוויתנו כיום, כאילו לא מפרידות בינה ובינינו אלפיים שנות גלות. באמצעות האגדה שבתלמוד הירושלמי אנו שבים לאדמה, למחוזות החפץ, למהויות של קדושה, למצוות התלויות בארץ, לשמיטה, למסירות הנפש, לערגה המוחשית לכוהן גדול ולבניין בית המקדש. אנו שבים לאותה ארץ עצמה, והיא שבה אלינו ורוצה שנקבל אותה בשפתה, ונגלה בה מחדש את שיר ה', זה שאינו יכול להיות מושר על אדמת נכר, כי אם בארץ ישראל לבדה.

 

על המחברת

ד"ר יפה זלכה עוסקת בחינוך. סיימה את התואר השני והשלישי בחקר ספרות המדרש והאגדה ומאז עוסקת באגדת הירושלמי.

 

לפרטים נוספים ולרכישה: press@bmj.org.il 077-4560172