תכניות זהות יהודית בצה"ל

תכנית הדגל של המחלקה לתוכניות זהות, "ייעוד ויחוד", מבוססת על שיתוף פעולה אסטרטגי עם חיל החינוך והנוער של צה"ל. התוכנית מכשירה את מפקדי צה"ל וקציניו בכל רמות הפיקוד לפיתוח רגישות ערכית ומוסרית לאור ערכי היהדות בביצוע המשימות הצבאיות. התוכנית מעצימה את יכולתו של המפקד לשמש כדמות חינוכית עבור פקודיו ובכך לממש את תפקידו הפיקודי באופן שלם. במישור הערכי לומד המפקד להנחות דיון ערכי סביב סוגיות כגון "צדקת הדרך" "אתגרי הפיקוד בתווך אזרחי", "שירות צבאי במדינה יהודית דמוקרטית" ועוד.
 

המחלקה מפתחת ומבצעת תכניות דומות להנהגת השירות הלאומי האזרחי וכן למשמר הגבול ולמערכת החינוך.

תהליכי ההטמעה בנויים על שני אדנים המשלימים זה את זה:
א. פיתוח תפיסות חינוכיות מערכתיות
ב. פיתוח תוכניות חינוכיות חדשניות להטמעת התפיסות


דוגמאות לפרויקטים בצה"ל:
-מערכת למידה מתוקשבת הקושרת בין אירועים במעגל השנה היהודי-ישראלי לבין ערכים ודילמות פיקודיות רלוונטיות.
-"סמינר שליחות" המסייע לקצינים בדרג הביניים לקבל החלטות אישיות לגבי המשך שירותם הצבאי באמצעות בחינה אישית אל מול אתגרי החברה הישראלית.

-השתלמויות למפקדים בדרג ביניים להעמקה בסוגיות הליבה של זהות ישראלית יהודית וביחס לתפקידם הפיקודי.

 


This program is generously supported by the Friends of the IDF, The Jewish Community Foundation of Los Angeles and the  UJA Federation of New York