אודות המכון למדיניות הגיור

 קיבוץ הגלויות ובמיוחד העליה הגדולה מברה"מ לשעבר שהגיע בעשורים האחרונים מעמידים בפני מדינת ישראל אתגרים משמעותיים הדורשים התמודדות אחראית ואמיצה של מנהיגי העם, הן ברמה הלאומית והן בממסד הרבני. עליה מבורכת זו הביאה גם בני משפחה שאינם מוכרים כיהודים עפ"י ההלכה בהיקף של למעלה משלוש מאות אלף איש. כיום, חיים עימנו כבר בני הדור השני ובהם כ-100,000 ילדים אשר נולדו בישראל ואינם יהודים. בכל שנה נולדים כ- 4500 תינוקות להורים עולים שאינם יהודים ובקרב העולים החדשים מגיעים בכל שנה כ- 8000 עולים שאינם יהודים, זכאי חוק השבות. המציאות הדמוגרפית של העם היהודי ושיעור נישואי התערובת בעולם כולו מבטיחים כי כל גלי העליה שיבואו בעתיד יהיו בעלי מאפיינים דומים.


הדרך הראויה והיעילה ביותר לשילובם המלא של העולים בעם היהודי היא באמצעות גיור עפ"י ההלכה, מתוך גישה מכילה ומקרבת ובהיקף נרחב. בחודש אפריל 1999 החליטה ממשלת ישראל לאמץ את המלצות ועדת נאמן בנושא הגיור ולהטיל על פרופ' בנימין איש שלום, מייסד ונשיא בית מורשה, להקים את המכון ללמודי היהדות ולשמש כיו"ר ההנהלה. המכון שהוקם בשיתוף עם הסוכנות היהודית הינו הזרוע הממלכתית המציעה תכניות לימוד לקראת גיור לכלל אוכלוסיית העולים בכל הארץ, ובכללם בצה"ל, לחיילים במסגרת קורסי נתיב. עד כה, מאז שנת 2000 ,התגיירו מקרב בוגרי המכון כ- 15,000 איש. הישג מרשים אך רחוק מלענות על האתגר הלאומי הניצב בפנינו. מדיניות הגיור של בתי הדין ודרך ההתהלות של הגורמים האחראים על הגיור אינם מאפשרים פריצת דרך בהיקף הגיורים.


דרוש שינוי דרמטי!


הצורך בשינוי הביא להקמת המכון למדיניות הגיור בבית מורשה בשנת 2010. מטרת המכון לסייע לקידום הגיור בישראל במגוון דרכים ואמצעים; קידום חקיקה, עיצוב תודעה ציבורית, הכשרות, כנסים, מחקר ופרסומים, תמיכה בהקמת בתי דין ועוד.


בתשע"ד הוקם המרכז לזהות ולאחדות העם היהודי בבית מורשה אשר מבקש לממש את המטרות הנ"ל באמצעות שיתוף כל הכוחות, הארגונים, התנועות והאישים בציונות הדתית ובחברה הישראלית השותפים לתחושת האחריות ולשאיפה לפעול באופן שונה מבעבר כדי להביא להצלחת המאמץ הלאומי ולחולל שינוי דרמטי במצב הגיור בישראל.


צו גיור – פורום הארגונים לקידום הגיור הוא תוצאה של פעילות זו והוא יאפשר פעולה משותפת ומתואמת של כל הארגונים החברים למען גיורם של כל העולים מזרע ישראל, לבל ידח ממנו נידח! "שאי סביב עיניך וראי כולם נקבצו לך"... "כי כולם כעדי תלבשי ותקשרים ככלה".