מרכז רוטנברג לפסיכולוגיה יהודית

המרכז לפסיכולוגיה יהודית הוקם בשנת 2006 על מנת לקדם הפצה של מודל לפסיכולוגיה יהודית, ככלי תרפויטי בעל עוצמה וכתפיסה קהילתית-חינוכית כוללת של החברה.לאחר שלושים שנות מחקר, עשרה ספרים ואין ספור מאמרים, פרופ' מרדכי רוטנברג מהאוניברסיטה העברית, מהמובילים בתחומו יצר לראשונה תיאוריה סדורה של פסיכולוגיה יהודית.

 

קורסים להכשרה, סמינרים, ימי עיון ופרסומים הם חלק מהכלים שבאמצעותם מקדם המרכז את משנת הפסיכולוגיה היהודית אותה פיתח פרופ' רוטנברג.בהתבסס על מסורת יהודית של עזרה לזולת והשיטה התלמודית של ריבוי פרשנויות לתורה, איתר פרופ' רוטנברג את העקרונות הפסיכולוגים המצויים בספרות המדרש, בקבלה ובחסידות ודלה מהם את פרדיגמת הצמצום. המודל מבוסס על רעיון הצמצום האלוהי על פיו האל מפנה מקום לבריאה. רעיון זה מהווה מודל פסיכולוגי וסוציולוגי המתייחס לקשר בין האדם לעצמו ולזולתו.

 

שפת הפסיכולוגיה המערבית מבוססת על תפיסות אגוצנטריות ואינדיבידואליסטיות תוך הדגשת העצמי, שחדרו אל החברה המערבית. הסימפטומים השליליים שבהם התפיסות הללו באות לידי ביטוי הם בדידות, ניכור, יחסי יריבות ומאבקי כוח.עבודת חייו של פרופ' רוטנברג מציעה גישה סיסטמטית אלטרנטיבית שבכוחה להביא לשינוי רדיקאלי בשפה הפסיכולוגית של החברה המערבית, ולתרום להבראת הסימפטומים הללו. 

 

מידע נוסף קיים באתר מרכז רוטנברג לפסיכולוגיה

 

התכנית ללימודי פסיכולוגיה יהודית עפ"י משנתו של פרופ' מ. רוטנברג
גולת הכותרת של המרכז לפסיכולוגיה יהודית הם הקורסים ביסודות הפסיכולוגיה היהודית ע"פ משנתו של פרופ' רוטנברג, המתקיימים בשיתוף בית מורשה בירושלים.
 

בתחילת שנת הלימודים תשע"ו ייפתח המחזור העשירי ללימודי תעודה ביסודות הפסיכולוגיה יהודית, וכן הקורס ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה יהודית עבור מסיימי הקורס יסודות בפסיכולוגיה יהודית. הקורסים מיועדים לעוסקים בטיפול ובחינוך (פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, יועצים חינוכיים, וכדומה).

 

 

תוכניות הלימודים:

  • לימודי תעודה ביסודות הפסיכולוגיה היהודית
  • לימודים מתקדמים בפסיכולוגיה יהודית

 

להרשמה מקוונת ולפרטים אודות שכר הלימוד, לחצו כאן