הרשמה לתוכניות הלימודים
תוכניות הלימוד של בית מורשה.
 
בשנת הלימודים תשע"ו יתקיימו בבית מורשה התוכניות הבאות:

 

הליך ההרשמה
 
הליך ההרשמה לכל התוכניות פשוט, מהיר וקל והוא כולל שלשה שלבים:
 
1) מילוי טופס ההרשמה,

 

2) תשלום דמי ההרשמה על סך 280 ש"ח, 

את דמי ההרשמה ניתן לשלם באמצעות המחאה בדואר  ל"בית מורשה, יד הרב ניסים , רחוב ז'בוטינסקי 44, ירושלים", בכרטיס אשראי דרך מזכירות בית מורשה בטלפון  077-4560172 או באופן מקוון. דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של ביטול.

 

3) ​ראיון אישי 

לאחר קבלת הטפסים ודמי ההרשמה, יקבע למועמד ראיון אישי ע"י המזכירות האקדמית

                                               

בהצלחה!