לוח זמנים אקדמי לשנת הלימודים תשע"ו 2015-2016

תוכנית בית המדרש 'הקומה השניה' להגות ומחשבה יוצרת לשנת תשע"ו חופפת כמעט לחלוטין ללוח הזמנים האקדמי של אוניברסיטת בר אילן

והאוניברסיטה העברית והיא כוללת 28 מפגשים שבועיים.

 

פתיחת שנה"ל

יום רביעי, ט' חשוון, 21.10.2015

 

חופשת חנוכה

יום רביעי, כ"ז כסלו, 11.12.2015

 

יום אחרון ללימודים

בסמסטר א

יום רביעי, י"ז שבט, 27.1.2016

פתיחת סמסטר ב

 

יום רביעי, ט"ו אדר א, 24.2.2016

 

תענית אסתר ופורים

 

יום רביעי, י"ג אדר ב, 23.3.2016

 

חופשת פסח

 

ימי רביעי, י"ב ו-י"ט בניסן, 20.4.2016 ו-27.4.2016

 

יום הזיכרון

 

יום רביעי, ג' אייר, 11.5.2016

 

סיום שנה"ל

יום רביעי, ט"ז סיוון, 22.6.2016