ליצירת קשר ולמשלוח מאמרים

 

כתובת למשלוח מאמרים:  

akdamot@bmj.org.il

כתובת למשלוח דואר:    

יד הרב נסים, 

ז'בוטינסקי 44 ירושלים
מיקוד 92182
ת.ד. 4210

טלפון:

077-4560172

פקס:

077-4560173

דואר אלקטרוני:

press@bmj.org.il

 

העורכים:

חיותה דויטש  

 

 

hayuta@bmj.org.il

דוד ענקי

david.anaki@mail.huji.ac.il

 

 

נהלי התקנת מאמרים

 

הוראות כלליות 

את המאמרים יש לשלוח לכתובת press@bmj.org.il

אורך המאמר לא יעלה על שמונת אלפים מילה, כולל הערות שוליים (2500 לביקורת ספרים).

נא לא לשלוח מאמר שנתפרסם או שעומד להתפרסם במקום  אחר. 


ציטוט מקורות תורניים
בראשית מד, ה.
אבות ג, ו.
סנהדרין ג, ע"ב.
ירושלמי, סנהדרין ג, ז.
ירושלמי, סנהדרין ג, ז (ה, ע"ב). 
שולחן ערוך, אורח חיים, רצג, ד.
רמב"ם, משנה תורה, הלכות מדע, א, ג. 
תוספתא כתובות ג, ד.
רמב"ם, מורה הנבוכים, חלק א, פרק עו.

 

ספר
מחבר, שם ספר (בהבלטה), מקום שנה, עמ'. (אם יש)
מחבר, 'שם מאמר', שם עורך (עורך), שם ספר (בהבלטה), מקום שנה, עמ'.