תיאולוגיה של ריבונות

רקע:

"בזירה החברתית האזרחית מתרחשים תהליכים מרתקים של תנועה מעמדות קיצוניות חילוניות או דתיות אל עבר מרכז ישראלי-יהודי המחפש רוחניות יהודית והשראה בחיבורים הקלסיים של היהדות כדי לעצב זהות ישראלית-יהודית אותנטית. המרכז הישראלי הזה הולך ומתפתח בקרב הדור הצעיר ומצטרפים אליו אנשים מכל המגזרים בחברה היהודית בישראל, בעלי גישות ורקע מגוונים. מציאות חדשה זו, איזו אחריות היא מטילה, אילו אתגרים היא מצמיחה? האם מוכנה ההגות הדתית וההלכה להתמודד עם אחד האתגרים היותר גדולים שידע העם היהודי משחר קיומו? הייתכן שקריאה גדולה זו של המציאות תיוותר ללא מענה?"

 

עיצוב 'זהות ישראלית-יהודית אותנטית' מהווה אתגר מהותי העומד לפתחה של מנהיגות העתיד של העם היהודי. מנהיגות זו העוסקת בסוגיות משמעותיות בחיי החברה בישראל, בעתידה של מדינת ישראל כלפי חוץ כמרכז העם היהודי ובעתידה של מדינת ישראל כלפי פנים כמדינה יהודית ודמוקרטית לכלל אזרחיה, נדרשת לקבל החלטות עומק בסוגיות הרות גורל. על כן, ישנה חשיבות ביצירת רקע עיוני במקורות ישראל ובמקורות התרבות העולמית ברמה מעמיקה בכדי להעניק מצפן ערכי לעשיה משמעותית במרחב הציבורי.

 

לפני כעשור נפתח בבית מורשה המכון לאתיקה יהדות ומדינה ע"ש שוורץ, אשר העמיד את מורשת ישראל כמקור השראה לגיבוש של תפיסות יסוד ועקרונות מכוונים לעיצובה של מדיניות לאומית. לצד הפעילות המחקרית של המכון הוחלט לפתוח קבוצה של עמיתים העוסקים בסוגיות הנוגעות למדיניות ציבורית ולסדר היום של ההנהגה והחברה הישראלית. קבוצה זו תעסוק בלימוד וליבון מקורות ההשראה לעשייתם הציבורית, ובניית כלים לקבלת החלטות ערכיות. הקבוצה תורכב מיזמים חברתיים, פעילים מהמגזר השלישי, עובדי ממשל, אנשי תקשורת ועוד.

 

התיאולוגיה של הריבונות – סמינר מנהיגות:

 

במאמרו, "תיאולוגיה של ריבונות", פרופ' בנימין איש שלום מסרטט קווים כלליים לשבעה יסודות עליהם יש להישען בעת פניה להתמודדות עם סוגיות הנוגעות לחברה הישראלית ולעם היהודי כולו:

יהדות כציביליזציה -  יהדות כמיכלול היצירה של היהודים לאורך הדורות בתחומי הקודש והחול, הרוח והמעשה.

מרכזיות האדם - האדם במרכז כמושא לאחריות.

אוטונומיה – חירות האדם, חובות וגבולות.

לאומיות – הרעיון הלאומי כעיקרון מרכזי ביהדות: המתח בין היחיד לקולקטיב.

ריבונות – המדינה כמבטאת רצף ומיפנה בהסטוריה של היהדות וכהזדמנות להגשמת חברת מופת ("אור לגויים") ממשית.

אוניברסליות - עם ישראל כחלק ממשפחת העמים.

התקדשות - שאיפת השגב הרוחני מוסרי.

דרך יסודות אלה יוצר פרופ' איש שלום עוגנים ערכיים המגדירים את גבולות הגזרה של השיח וההתמודדות עם סוגיות רבות בחיי היום יום. בדרך זו, הדיון ממונף ממיקוד פרגמטי והסדרי לדיון מהותי ועקרוני. 

 

מטרת הסמינר: יצירת תשתית לעיצוב השקפת עולם וחזון יהודי ציוני עדכני למנהיגי דור העתיד.

 

מבנה הסמינר:

הסמינר יתקיים בין החודשים אדר-תמוז תשע"ה (3-7/2015), בימי רביעי בין השעות 17:00 -20:00. בכל מפגש נעסוק באחד משבעת היסודות כאשר את המפגש יפתח פרופ' איש שלום בהרצאת מבוא ולאחריה יתקיים לימוד 'בית מדרשי' של מקורות כלליים ויהודיים הנוגעים ביסוד הנלמד, ולסיכום יפתח דיון משותף של כלל המשתתפים סביב המקורות הנלמדים תוך כדי עידוד לבניה וגיבוש עמדה אישית של העמיתים.

 

הנוכחות בסמינר חיונית ותידרש השתתפות פעילה של העמיתים הן בקריאת ביבליוגרפיה מלווה והן ע"י בחירה של יסוד אחד שבו ידרשו להעמיק במציאת מקורות נוספים, בהעברת רפרט לשאר חברי הקבוצה ובכתיבה.

 

 

לקריאת דפי המקורות והמאמרים (הכניסה לעמיתי הסמינר בלבד) לחצו כאן