כנס גיור- מהלכה למעשה

 

פאנל מתגיירים כנס גיור מהלכה למעשה

 

 

פאנל דיינים- כנס גיור הלכה למעשה

 

 

דברי הרב אמסלם