זהות לאומית, אוניברסליות ופוליטיקה

נשאו דברים:

פרופ' בנימין איש שלום 
חה"כ ד"ר עליזה לביא
ד"ר תומר פרסיקו