זהות, פוליטיקה וטקסט

ערב לכבוד צאת גליון אקדמות ל' 

נשאו דברים:

פרופ' חמוטל בר יוסף
יערה ענבר
במבי שלג
מנחה: ד"ר חיותה דויטש 

 

 

 

 

פרסום הכנס: