בשביל העצמאות - להצמחת מנהיגות חינוכית בצה"ל

תכנית "בשביל העצמאות" היא תכנית תהליכית, ארוכת טווח, להכשרת סגלי פיקוד ביחידה לאימון ערכי ולמנהיגות. התכנית אשר פרושה על פני עשרה מפגשים לאורך מספר חודשים, מיועדת לשדרת פיקוד נבחרת ביחידה אורגנית, בהובלת מפקד היחידה ומנחה מטעם בית מורשה. 

תוכנית "השביל" מאתגרת את המשתתפים לחקור ולנתח מקרוב את חזון מייסדי מדינת ישראל כפי שהוא שבא לידי ביטוי במגילת העצמאות ונעזרת בו לפיתוח החזון האישי תוך חיזוק השדרה הערכית  ומשותף, לחשיבה ביקורתית וליזמות חברתית בתוך מסגרת היחידה . במהלכה אנו חותרים לקדם התמודדות פעילה עם שאלות של זהות וערכים, שאלות של מנהיגות ביחידה הצה"לית בפרט ובחברה הישראלית בכללה.

 

מטרות התכנית 

תכנית "בשביל העצמאות" חותרת ליצור קבוצת למידה ביקורתית, מחויבת ומשפיעה על האקלים היחידתי. הן בהיבטים של תפיסות חינוכיות והן בטיפוח יוזמות חברתיות משמעותיות. 

הלמידה וההתנסויות במהלך התכנית יצרו מרחב למידה לחקירת נושאי התוכן שמכוננים את הזהות היהודית- ישראלית, ולניתוח האתגרים שניצבים בפני החברה הישראלית כיום, על מנת להגביר את המודעות לדרכים בהן סוגיות ערכיות וחברתיות נוכחות ומשפיעות בחיי היחידה בכלל ובמיוחד על האופן בו פועלים המפקדים ביחידה.

התהליך שעוברים המשתתפים, כמו גם הדגש שיושם על התנסות מעשית במסגרת פרויקט אישי, יחזקו את התפיסה העצמית של המשתתפים כמנהיגים ערכיים, המעצבים ומשפיעים על הפקודים איתם הם עובדים. תפיסה זו תניע אותם ליצור שינוי ושיפור אישי ויחידתי המונע מתוך מצפן ערכי.

 

מטרת התכנית היא אפוא להעצים את המפקדים ולציידם בכלים מעשיים, בתובנות תרבותיות וחברתיות ובכלים מנהיגותיים שישפרו את תפקודם – הן באופן אישי והן כצוות וכשדרת פיקוד מובילה ביחידה – ואת מוטת השפעתם על עמיתיהם ופקודיהם. 

 

 ב.  מתכונת

התכנית מיועדת לכ- 15-20 מפקדים (קצינים ונגדים) מיחידה או מבסיס אחד (אורגני) והינה פרושה על תוכנית בתווך של 8-10 מפגשים.

מפגש למידה הינו יום שלם הכולל סיורים, הרצאות ומפגשים עם פעילים ואנשי שינוי חברתי, עם חוקרים ואנשי רוח במגוון תחומים על מנת להעמיק את נקודת המבט של המשתתפים על האתגרים העומדים לפתחה של החברה הישראלית ולהעשיר את ארגז כלי המנהיגות שלרשותם.

התוכנית מונחת ע"י מנחה מטעם בית מורשה ובהנחיה משותפת של מפקד מהיחידה (co' ' ) ומפקד מהיחידה הנבחרת בהנחיה משותפת (co'') ומתקיימת בכל מפגש באזור שונה בארץ (לפי תכני הלמידה).

 

בתמיכת FIDF ידידי צה״ל בארה״ב