שבת ב 10 אצבעות

במהלך השירות הצבאי חיילים רבים נשארים בשבתות בבסיסם וזאת במטרה להחזיק כוננות שמירות, להמשיך בביצוע משימות הבט"ש עליהם הם אמונים, או כחלק משבת יחידתית במסגרת קורסי הכשרה שונים. 

 

מודל  "שבת בעשר אצבעות" פותח והוטמע על מנת לתת מענה לאותם חיילים הנשארים בבסיס אפשרות לחוות את השבת לא רק "כזמן שמירות" או כזמן שיש בו "נוהל שבת" אלא כמרחב להתבוננות, ללמידה, לחיזוק הלכידות הערכית היחידתית ולהכרות רבת התרבויות ביחידה . מודל העבודה של "שבת בעשר אצבעות" בה ללוות ולהכשיר את סגל היחידה להפיכת השבת למרחב חינוכי יחידתי שניתן ליישמו בכל זמן ובכל מקום .

 

מטרת התוכנית איפה הינה הכשרת צוות מוביל מתוך היחידה/גדוד לעיצוב שבת רב תרבותית המביאה לידי ביטוי את מאפייני הזהות של חיילי היחידה, יצירת מעגלי שיח ויציקת תוכן משמעותי לזמן המיוחד הנקרא "שבת" וזאת מבלי לפגוע בשבת כ"שבת מנוחה" ומבלי להיעזר במשאבים ומרצים חיצוניים ("ב 10 אצבעות") - כל שבת תעוצב ותיבנה לפי האופן שבו הצוות המוביל שלה יראה לנכון כאשר תהליך העבודה יכלול שניים עד שלושה מפגשי הכנה של הצוות המוביל מהיחידה עם מנחה מטעם בית מורשה וליווי של אותו מנחה במהלך השבת.

 

השבת הינה פרק זמן ייחודי ליחידה המאפשר עשייה חינוכית דרך יצירת פלטפורמה לביטוי רב גוניות הקיימת בקרב חיילי ומפקדי היחידה (דתיים וחילונים, יהודים נוצרים ומוסלמים).

 

המודל מתאים לכלל יחדות צה"ל בכל הדרגים ובכל מקום בארץ.

 

להזמנת התוכנית ניתן ליצור קשר עם קצינת החינוך או דרך מוקד שירותי חינוך במקח"ר.