סדנת אימון ערכי

סדנא העוסקת באימון וחיזוק עמוד השדרה הערכי בקרב מפקדים וצוותיהם, תוך פיתוח מודעות ודרכי התמודדות לדילמות ערכיות ומוסריות העולות מהשטח תוך שמירה על 'רוח צה"ל' ומתוך כוונה לשפר את איכות ביצוע המשימה.

 

במהלך הסדנא נייצר פלטפורה והתנסות לאמון ה'שריר' הערכי בקרב מפקדים. נקיים שיח ערכי אשר יהווה מדד ומצפן מכויל לדרך קבלת החלטות בצוות/יחידה, נאתר ונזהה נקודות תורפה ערכיות וניתן כלים ועקרונות למניעה והתמודדות בהמשך וכל זאת מתוך מטרה לשפר את החוסן האישי והצוותי ואת ביצוע המשימה.

 

הסדנה תועבר במתודולוגיות של משחק ומשימות (ODT ) הנשענת על עקרונות ה"למידה ההתנסותית".  אשר דרכם נבחן אילו ערכים הקשורים לעבודת הצוות הן בביצוע המשימה והן בשגרת היום יום עומדים איתנים ויציבים ואילו ערכים עלינו לסמן כ"טעונים שיפור". 

 

הסדנא מתקיימת בכל חלקי הארץ (על פי דרישת היחידה) ומתאימה לכלל יחידות צה"ל בעדיפות ליחידות הפועלות באזורי שחיקה מוגברים.

 

משך הסדנא:  4-6 שעות

 

 

אימון ערכי לפורום מ"מ- סדנה המיועדת לקצינים ומפקדים זוטרים הנמצאים בפרק פעילות הבט"ש. 

ביצוע פעילות צבאית בתוך התווך האזרחי מזמן אתגרים ייחודיים ומורכבים מבחינה צבאית, מנטאלית וערכית. החייל אשר פועל להגנת המדינה תושביה ואזרחיה נתקל בהתמודדויות שונות, אשר מלבד האתגר הצבאי שבהן, יש בהן קושי מנטאלי והתמודדויות ערכיות שונות. פעולות בתווך זה יכולים להתפתח לסיטואציות מורכבות, בהן סטייה ערכית מהמשימה. מהצד השני, התחשבות ורגישות יתר, הם פעולות אשר עלולות לפגוע ביכולת הכח לביצוע והשלמת המשימה. כמו כן, שגרת המשימות במהלך הבט"ש מהווה גורם נוסף אשר עלול לפגוע הן ביכולות הצבאית לביצוע המשימה, והן בשמירה על מתח ערכי גבוה. 

 

מטרות הסדנה:

1. אימון סגל המפקד המפקדים בשיפור ביצוע המשימות תוך שמירה על ערכי צה"ל וערכי היחידה.

2. הצפת דילמות ערכיות, הן ברמה הפיקודית והן ברמה המבצעית, אותם פוגש סגל הפיקוד במהלך הפעילות המבצעית בבט"ש.

3. העצמת המפקדים ומתן כלים להתמודדות עם דילמות ערכיות ומוסריות אותם פוגשים המפקדים בשטח תוך חיזוק דמות "המפקד המחנך".

 

במהלך הסדנה יעלו המתחים בין שני הערכים אשר נגזרים מאופי פעילות הבט"ש עמם מתמודדים החיילים - ערך ביצוע המשימה וערכי כבוד האדם וחירותו כפי שמופיעים ונגזרים ממסמך "רוח צהל"  אשר במהלכה יינתנו כלים להתמודדות ערכית עם מורכבויות אלו הן ברמה הפיקודית והן המבצעית. 

הפעילות מועברת כסדנה חוויתית בעזרת התנסויות וסימולציות,  ODT, ניתוחים ערכיים של מצבי קיצון, ואימפרוביזציה.  

 

משך הסדנא: בין 4-6 שעות

הסדנא מתקיימת בכל חלקי הארץ (על פי דרישת היחידה) ומתאימה לכלל יחידות צה"ל. 

 

הסדנא מותנת בהשתתפות המג"ד והסמג"ד והינה מועברת בהנחיה משותפת של מנחה מטעם בית מורשה עם מג"ד/סמג"ד.

 

הסדנה ממומנת ע"י בית מורשה  FIDF. מותנה באישור קצינת החינוך וראש מדור ערכים בחיל חינוך.