סד"ח אתגרי

מטרת הסד"ח האתגרי הינה אימון ופיתוח מנהיגות ערכית בקרב מפקדים ושיפור האקלים הערכי בתוך הצוות/יחידה וזאת דרך חיזוק דמות "המפקד המחנך".

 

צוות טוב, הפועל באופן סינרגי מצליח לשלב בין יכולת ביצוע המשימה תוך שמירה מתמדת על ערכיו. בהעדר שדרה ומצפן ערכי המיושם כלפי חוץ (משימות היחידה) הצוות וחבריו נתונים לפגיעות ולערעור הלכידות הפנימית. דבר המשפיע על ביצוע המשימה בצורה מיטבית.

הסדח האתגרי הינו מתווה מיוחד המכשיר מפקדים (זוטרים/ביניים) להעברה של סדרת חינוך ליחידה מתוך מטרה לחזק את האקלים הצוותי/מחלקתי.

מנחים מטעם בית מורשה מלווים את המפקדים באופן צמוד בדרך לעיצוב סדרת חינוך המותאמת לצרכי המפקד וציוותו. מתכון זה מאפשר למפקד למקד באופן ישיר דילמות ערכיות שביום יום מתקשה המפקד לעסוק בהם ולהתמקם מול חיליו כמפקד ה'מחנך' הפועל לא רק מתוקף סמכותו הפורמאלית אלא גם זו הערכית.

 

מטרת הסד״ח:

ליווי ואימון המפקד הזוטר בתפקידו כמפקד המחנך- דרך מתן לגיטמציה וחיזוק השדרה הערכית  והחינוכית שבו.

שיפור האקלים הערכי בצוות מתוך אמונה כי אקלים ערכי משפר את הלכידות הצוותית , את החוסן האישי ואת ביצוע המשימה.

הפוגה משגרה ומתן לגיטמציה לעסוק בסוגיות ערכיות וחברתיות ביחידה: רב תרבותיות, זהות יהודית ישראלית, חברה ישראלית ועוד.

 

מתכונת הסד"ח האתגרי:

בתהליך העבודה צוות המנחים של בית מורשה בליווי קצינת חינוך והמפקד הבכיר (מג"ד סמג"ד)  יכשירו שידרה פיקודית בדרג זוטר/בנוני (מ"פ מ"מ/מכי"ם)  לקראת העברה של יום עד שלושה ימים בהעברת תכנים לחייליהם העוסקים באופן בו היחידה מבצעת את משימות היום יום שלה, בדיקת האקלים היחידתי והערכי הקיים, הגדרת יעדים משותפים וחיזוק חוסן המסגרת.

 

במהלך ההכשרה ילמדו המפקדים להעזר במתודלוגיות של למידה ההתנסותית (ODT),יבנו סיורים, מסלול הליכה ויבקרו באתרים .

משך הפעילות: בין חצי יום ליום להכנת המפקדים (תלוי באורך הסד"ח) + ימי הסד"ח שיקבעו על ידי היחידה (יום עד שלושה ימים).

 

הסד"ח מתאים לכלל יחידות צהל ויכול להתקיים בכל חלקי הארץ.

ניתן לשלב את הסד"ח במסגרת נופש פעיל של היחידה.

 

 

בתמיכת FIDF ידידי צה״ל בארה״ב